Żywy Płomień Wita Serdecznie.

Podręcznik Dobrej Spowiedzi Czasów Ostatecznych

Od dłuższego już czasu zauważamy wzrost osób, które chcą odbyć dobrą spowiedź generalną. Choć to natchnienie pochodzi od Ducha Świętego wielu nie wie jak w ogóle się za to zabrać. Motywy odbycia spowiedzi generalnej są dwa...

Czytaj więcej
O Konsekracji image
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Powody dla których nie wolno zmieniać słów konsekracji:
1. Słowa konsekracji są święte bo wypowiedział je Jezus i są nie zmienialne.
2. Za wielu nie za wszystkich ponieważ nie wszyscy skorzystają z łaski zbawienia. Ci którzy się potępią - ich nigdy stan nigdy się nie zmieni.
3. Apokatastaza (teza Orygenesa), że na końcu świata Bóg wszystkich przyjmie do Nieba nawet Lucyfera i inne demony a także ludzi którzy trafili do Piekła - została potępiona przez Kościół (Sobór Konstynatopolitański 553 r.; II Soborze w Konstantynopolu (553), Przeciwko trzem rozdziałom XI: „Kto nie odrzuca Ariusza, Eunomiusza, Macedoniusza, Apolinarego, Nestoriusza, Eutychesa i Orygenesa wraz z ich bezbożnymi pismami [. . . ] niech będzie przeklęty”.
4. Niektórzy uważają, że jest to nie istotne jak się zmienia jedno słowo. Komu tak bardzo zależy na zmianie jednego słowa? Za tym jednym słowem kryje się przekonanie, że na siłę zamknie Bóg wszystkich w Niebie ( wówczas pogwałciłby wolę potępionych którzy odrzucili Boga).
5. Zmiana słowa w konsekracji wina powoduje przyjęcie herezji Orygenesa co jest kłamstwem i powoduje nieważność konsekracji wina. Bez konsekracji wina nie ma ważnej Mszy świętej (ofiary krzyżowej Chrystusa).

Pozdrawiam serdecznie i życzę odwagi w przekazywaniu tego kapłanom.
Posyłam kapłańskie błogosławieństwo +

LIST OKÓLNY Biała Podlaska, niedziela, 27 lutego 2022r

W potężnym zagrożeniu ducha i życia ratujmy teraźniejszość i wieczność Polaków i duchowieństwa. Kochani bracia i siostry, umiłowani w Chrystusie Panu. Każdy świadomy Polak sam widzi co się dzieje. Faktem jest nieoficjalna utrata suwerenności Polski i że już sami o sobie nie możemy stanowić, musimy się dostosować pod dyktando kilku rodzin z Hazarii żydowskiej, którzy zniewalają prawie cały świat. Nadszedł czas, kiedy to nas, świeckich Trójca Święta Sama prosi, wzywając do modlitwy Różańcowej i postu za naszych biskupów i kardynałów z całego Episkopatu Polski. Dzieło to podjęło niewielu Polaków, takie są realia. Wyszły już do świata pierwsze zapowiedziane przez Pana Jezusa Iskry z Polski. Duchowo odczytuję, że był nią sam Jezus i jego ratunek dla świata w Miłosierdziu Bożym. Inną był Jan Paweł II, a teraz mimo dokonanej kilkukrotnie lecz nie spełniającej wszystkich warunków Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, którą należy jak najszybciej dopełnić, aby wypełniła się w całości Wola Boża przekazana przez Rozalię Celakówną. Narodowa noc pokutna i Różaniec do granic, ściągnęły na nasz kraj wielkie Boże Błogosławieństwo. Jak widać inni pilnie nas obserwują, bo kopiują to, co my robimy. Kościół na świecie jest jak sami widzimy w totalnym rozkładzie. Nasz Kościół Polski jest także w stanie rozkładu, choć ma lepszą kondycje niż Kościoły na Zachodzie. Pojedynczy kapłani i biskupi wołają jak św. Jan Chrzciciel na pustyni, lecz mało ludzi słyszy to wołanie. Masoneria i iluminaci przystąpili do końcowego demontażu świata, a zwłaszcza Kościoła, widać to na każdym kroku. Zamierzają maksymalnie sprotestantyzować i zjudeizować Kościół, wprowadzając w nim radykalne zmiany – zmiany na gorsze. Czynią to nawet już nie kryjąc się za bardzo z tym procederem. Zamierzają zmienić Liturgię tak, by usunąć z Niej Słowa Konsekracji, oraz znieść potrzebę Spowiedzi Świętej. Na szczęście w Polsce jeszcze do tego nie doszło, ale Kościół, jaki znamy, zwłaszcza w pozostałej części świata upada. Pojawiają się coraz większe i coraz częstsze zniewolenia demoniczne i opętania. Jest coraz więcej osób potrzebujących duchowej pomocy, także tu u nas w Polsce. Na Zachodzie Europy i na drugiej półkuli naszej planety, sytuacja Kościoła jest gorsza niż zła. Tam Kościoła praktycznie już nie ma, bo to, co tam funkcjonuje jest jedynie demoniczną parodią Kościoła. Niszczone są wszelkie formy pobożności, a w szczególności niszczona jest tradycja. Masoneria kościelna zabrania praktykowania zdrowej, tradycyjnej pobożności, w seminariach nie dopuszczają do święceń prawdziwie pobożnych chłopców, mówiąc, że „są psychicznie chorzy”, a z chęcią przyjmują i wyświęcają nasłanych agentów oraz tych, którzy są im posłuszni. Teraz wprowadzają do Kościoła to wszystko, co już funkcjonuje u Niemców i w innych państwach na Zachodzie Europy. Bez oporów wprowadzają do Kościoła elementy protestanckie i żydowskie, a nawet wprowadzane są elementy z dawno zwalczonych herezji. Niszczy się stary ryt, zwłaszcza ryt trydencki. Wiele jest obecnie osób, do których przemawia Niebo, nawołując ludzi dobrej woli, kapłanów oraz dobrych biskupów, aby zaczęli wszyscy modlić się i pościć za Kościół, a zwłaszcza za naszych biskupów i kardynałów. Należy podjąć wszelkie starania, aby sprostać nawoływaniu Nieba, Już teraz coraz więcej kapłanów i biskupów nawraca się dzięki wspólnej modlitwie wielu osób, w różnych grupach modlitewnych. Nie jest jednak idealnie, bo wielu kapłanów i biskupów działa na co dzień jak urzędnicy, pracując od - do. Nie pozwalają na rozwój zdrowej pobożności, niszcząc jej przejawy. Wielu pracuje na rzecz wroga, wcielając masoński, mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Jest obecnie coraz więcej zagrożeń duchowych, które niszczą ducha i wprowadzają szatana do duszy człowieka, a ci, co powinni reagować, milczą jak zaklęci. Myślę, tu o rozkrzewionym na wielu poziomach okultyźmie i innych zagrożeniach dla ludzi prowadzącymi ich ku wiecznemu potępieniu. Jednym z zagrożeń jest zniesienie Spowiedzi Świętej, świętokradzkie spowiedzi, świętokradzkie Komunie Święte i wiele innych wielkich świętokradztw. Ludzie są na tyle zahipnotyzowani i znieczuleni działaniem demona, że już nie rozróżniają, co jest dobre, a co złe. Księża egzorcyści szeroko omawiają ten temat. Brak jest dobrych, rzetelnych egzorcystów, jest wielu z nich, co nie widzi problemów. Od kilku lat trwa realizacja planu masonerii i iluminatów, przymusowe w wielu miejscach szczepienia na covid 19, spreparowaną szczepionką na bazie komórek z abortowanych dzieci, tlenku grafenu i szeregu innych trucizn, zawierają mikro bio chipy, a to wszystko niszczy bezpowrotnie układ immunologiczny osób, które to przyjęły. Sprawę badało wielu uczciwych lekarzy i naukowców, co potwierdzają coraz liczniejsze ich badania laboratoryjne. Następnym krokiem jest przygotowane już do wdrożenia wszczepienie znamienia Bestii czyli chipa RFID. Obserwując to co się już dzieje, z pewnością do tego przystąpią ci, którzy dobrowolnie dali się już zaszczepić, a ten fakt zamknie im bezpowrotnie drogę zbawienia. Pismo Święte tu nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Wobec rozlicznych zagrożeń, jakie nas Polaków czekają, co można i należy uczynić? Najpierw należy się zjednoczyć i uświadomić sobie zagrożenie. Łączyć się i jednoczyć należy „pocztą pantoflową” i w każdy inny dostępny sposób. Wszystkie środki komunikacji między ludzkiej są pod kontrolą ludzi masonerii. Nie pomoże nam żaden sąd, wojsko, policja, PIS – nikt, bo pomimo pozornie wielu dobrych zmian jakie rząd PIS wprowadził, to wszystko jednak kontrolują wrogowie Boga i ludzi. Podjęte zostały działania mające na celu przekształcenie Polski na Judeo Polonię, a wdrażanie tego jest znacznie posunięte. Nie możemy już liczyć na większość naszych rządzących, a nawet na naszych kapłanów i biskupów, którzy w widoczny dla wszystkich sposób realizują masoński, mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Bardzo wielu z nich nie wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a swoją pracę większość z nich traktuje jak pańszczyznę mniemając, że mają zapewnione Niebo z automatu tylko dlatego, że są kapłanami, biskupami itp. a to jest nieprawdą, co potwierdza wiele uznanych i nie tylko takich, prawdziwych objawień. Nadszedł najwyższy czas, aby zaczęli działać ludzie świeccy i duchowni dobrej woli. Należy podjąć działanie pokutnicze ludzi, głównie Polaków, ludzi dobrej woli, takich ofiarnych, co nie będą żałować swojego trudu i wysiłku. Jest w Polsce około 140 biskupów i wielu kapłanów w naszych parafiach. Potrzeba, aby mogło pościć co najmniej po 1000 osób na jednego biskupa, tak więc rachunek jest prosty, potrzeba postu 140 000 ludzi. Sam post to za mało, bo Trójca Święta prosi o stałą modlitwę różańcową. Objęta powinna być cała doba różańcem, a gdyby zabrakło do niego dostatecznej liczby ludzi, to przynajmniej powinny być obsadzone godziny ich największej aktywności. Warto też pomyśleć o objęcie modlitwą, pokutą, postami i wynagrodzeniami ludzi polityki i decydentów w Polsce i na świecie. Głównym koordynatorem na Polskę tego dzieła jest osoba, która już ma za sobą zorganizowanie postu i Różańca za kard. Nycza i kapłanów w parafii, w której mieszka. Jest nią Bożenna Ścibor z Warszawy. Proszę ludzi dobrej woli o zgłaszanie się do niej w sprawie postu i różańca, ona wszystkim odpowiednio pokieruje. Oto telefon kontaktowy do niej: 664 576 451 Są diecezje, które już zaczęły organizować modlitwę różańcową i post za swoich biskupów i kardynałów. Czekamy na pozostałe diecezje i dalszych ofiarników, bo od tego zależą dalsze losy naszej Ojczyzny, także to, ilu nas Polaków pozostanie po oczyszczeniu. Wielu ludzi poddaje się beznadziei, większość oglądająca namiętnie telewizję poddała się działaniu przekazów podprogowych i daje się zawartej w tych przekazach podprogowych psychomanipulacji. Pojawiło się też wielu ludzi mówiących o sobie różne nieprawdziwe rzeczy, że są „szczególnie wybrani”, „namaszczeni”, wielcy „prorocy”, itp. Zaczęli dobrze, bo łaska Boża była z nimi. Każdy wybrany przez Boga jest wielokrotnie sprawdzany przez Niego, testowany przez dopuszczenie doń szatana. Niektórzy z nich przeszli pomyślnie próbę, niektórzy ulegli działaniu szatana, nie dają sobie nic powiedzieć, wbijając się w wielką pychę. Ludzie idą za nimi i realizują ich wolę, którą przedstawiają ci „wybrani”, jako „Wolę Bożą”. Tu potrzeba rozwagi, pokory i za wszelką cenę realizowania Woli Bożej, a nie swojego widzimisię. Tym ludziom potrzeba też wiele wsparcia modlitewno pokutniczego, aby wytrwali na drodze którą wytyczył im dobry Bóg. Ja czynię co mogę, staram się realizować Bożą Wolę, lecz i ja potrzebuję wiele wsparcia modlitewnego, bym dobrze, właściwie zrealizował Wolę Bożą. Na początek to działanie wystarczy, ale nie należy zatrzymywać się tylko na modlitwie. Musimy na nowo zacząć ewangelizować. Najpierw siebie, później lud wierny. Bóg pomoże wam we wszystkim, tylko Go o to poprośmy. Już zaczęła się duchowa przemiana, trzeba tylko Bogu pomóc ratować biskupów, a cała reszta pójdzie ku dobremu automatycznie. Bóg pomoże Polsce odzyskać siły, a nawróceni Rodacy podejmą właściwe, bogobojne rządy. Trzeba to odpowiednio obmodlić, prosić Aniołów o niezbędną pomoc, a tę pomoc z pewnością otrzymamy. Następnym krokiem, jak nam się uda w Polsce, będzie zorganizowanie modlitwy i postu za wszystkich hierarchów świata i Papieża. Złe duchy nie pozostawią tego spokojnie i będą chciały to działanie zniszczyć, ale my ich się nie bójmy, to one nas niech się boją, bo pokonamy ich siłą Różańca. Z ostatniej chwili, Bóg Ojciec 26 lutego 2022t powiedział: „… do waszych granic zbliża się realne niebezpieczeństwo, co zrobicie? Jeżeli wasz wybór ponownie oddali Wolę Bożą, to dopuszczę do was szatana, który dokona wiele zniszczeń, zginie większość biskupów, a ci którzy zostaną, dokonają tego co chcę (pełna, według Woli i Myśli Bożej Intronizacja Pana Jezusa na króla Polski przez rząd, episkopat i wszystkie stany). Czy chcecie, aby zginęło was trzydzieści milionów? Jeszcze jest czas, co wybierzecie?...” Czekam na odzew gorących, polskich serc. Pozostający w modlitwie za Was, mimo wszystko bezgranicznie Bogu ufający! Piotr – Żywy Płomień.

"Drogie dzieci Pragnę aby się uspokoiły wasze serca i zaufały bardziej Mi niż komukolwiek innemu. Zdecydowałem podjąć pewne kroki celem otrzeźwienia ludzkości, które będą się dziać na waszych oczach. Działanie Bożej sprawiedliwości rozpoczęło się. Żadna siła oprócz mojej siły tego nie zatrzyma. Dopóki jeszcze nie opadła moja sprawiedliwa ręka jeszcze może się wyprosić złagodzenie kary Sprawiedliwego gniewu Bożego. Drogie dzieci boże czy zechcecie posłuchać mojego głosu, mojego wołania? Mimo wszystko kocham Was. Bóg Ojciec." 21.03.2020 godzina 08:31

Z poważaniem Piotr M. Żywy Płomień.

Orędzia jakie umieszczam na mojej stronie nie wszystkim odpowiadają. Bóg podaje liczne sposoby ratunku dla wszystkich, lecz są tacy, co widzą jedynie agresję, wielką trwogę, i inne złe rzeczy. Tym ostatnim zalecam, aby jeżeli mają się czytając stresować, to lepiej niech oprą się czytając wyłącznie Pismo Święte.

Piotr Żywy Płomień

Drodzy czytelnicy Orędzi z Nieba. Pozdrawiam wszystkich serdecznie gorąco miłością Jezusa i Maryi. Łaska i Pokój Boży, niech stale przebywa w waszym sercu. Po ukończeniu sprawdzania merytorycznego moich orędzi zdecydowałem się umieścić je na mojej nowej stronie. Są to słowa prawdziwe, choć czasami trudne, ale czytając te orędzia dowiecie się od samego Boga co pragnie, czego oczekuje. Wystarczy, że czytając czytelnik wcieli w swoje życie wszystkie dobre rady i wskazania, a to zapewni lepsze życie na co dzień. Zachęcam do uważnego czytania, nie śpiesząc się, bo Słowami Bożymi należy się delektować. Wiem, że będzie wielu, co nie uwierzy i będzie przeciw tym słowom, albo przeciw części tych słów. Nikogo do niczego nie zmuszam, to sprawa indywidualnego sumienia każdego i każdej z was. Jednak warto wiedzieć jak żyć, i czym się kierować, aby zbawić siebie i swój dom Z chrystusowym pozdrowieniem: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski i Maryja Królowa Polski. Szczęść Boże!

 601 279 632

viviflaminis@gmail.com
Zamówienia image
KSIĄŻKI I MODLITEWNIKI DO KUPIENIA

Zamówienia na pojedyńcze Nowenny i Rachunki sumienia należy składać u
Bożenny Ścibor tel. 664 576 451.
Zamówienia na większe ilości Nowenn i Rachunków Sumienia - powyżej 10 sztuk - należy składać u
Łukasza Patejuk: tel. 514 209 772 mail: Lukasz.patej@gmail.com 
Nowenny po 15 zł
Rachunek sumienia po 12 zł

Zachęcam również do kupna nowego modlitewnika Żywego Płomienia.
Jest to modlitewnik składający się z dwóch tomów.
Cena za oba tomy to około 50 zł.
Kto chce zamówić taki modlitewnik niech się skontaktuje z Haliną Szustak 507 015 737.
Jest możliwość zamówienia większej ilości modlitewników.

Medalion Bożej Nadziei można zamawiać, oto sposoby:
Jak zamówić?
Zamówienia można składać poprzez:
* e-mail: medalion.trzech.bozych.serc@gmail.com
* telefonicznie / SMS: 514 209 772
*Można również zamawiać Medaliony u Haliny Szostak Tel: 507 015 737


Podczas składania zamówienia proszę o informacje:
* Ilość Sztuk
* Wybór koloru: Antyczne srebro lub Antyczne złoto
* Imię i Nazwisko
* Adres dostawy
* numer telefonu
Dodatkowo można podać e-mail (co ułatwi śledzenie przesyłki)


Koszt jednego medalionu: 25 zł (srebro antyczne, złoto antyczne)
Posrebrzane: 50 zł
Pozłacane: 80 zł
Koszt dostawy (przelewem na konto): 18 zł
Pobranie dodatkowe: 4 zł