Nowenna Do Trójcy Świętej

NOWENNA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ


WSTĘP

      Bóg Ojciec, Bóg Miłości i Miłosierdzia w orędziu z 12.IV.2000 r. przekazał przez Żywego Płomienia pragnienie, aby każda dusza zgodnie z Jego Świętą Wolą, kochała Go ze wszystkich sił - ponad wszystko. Toteż podaje On specjalny ratunek dla świata, udzielając kolejnej szansy. Jest to o ogromnej mocy dziewięciogodzinna Nowenna do Trójcy Świętej, największe naczynie Łask, także niezwykłych. O ile prośby błagających będą zgodne z Wolą Bożą, będą wysłuchane. Nowennę odmawia się w ciągu jednego dnia. Zaczyna się o pełnej godzinie np. o godz. 7 rano, następną część odmawia się o godz. 8 itd. Każda godzina Nowenny zawiera: modlitwę wstępną, modlitwę na oznaczoną godzinę, Litanię do Trójcy Świętej, dziesiątek Świętego Różańca, Koronka do Trójcy Świętej, (która ma też wielką moc, gdy odmawia się ją osobno, lecz zyskuje ona główną siłę w połączeniu z Nowenną), modlitwę na zakończenie.

 

Modlitwa wstępna.

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, udziel mi Łaski dobrego, pobożnego odprawienia tej Nowenny. Daj mi Łaskę......, o którą Cię pokornie proszę, o ile będzie to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Oby ta Łaska sprawiła gruntowną przemianę mojego serca. O, Święty Świętych spraw, abym bez szemrania przyjął wszystkie zsyłane przez Ciebie Łaski. Amen.

 

Pierwsza godzina 

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mi szczególny Dar, taką Łaskę, aby moja dusza nawet na najmniejszy Jej powiew, stała się niezwykle czuła, delikatna. Oby Twoja Święta, Ożywcza Łaska podziałała dogłębnie i stanowczo na moje serce i serce..... powodując prawdziwą skruchę i zmiękczając je. Obyśmy poddali się wszystkim działaniom Jej Mocy. Amen.

         Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Druga godzina

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej poruszyć i zmiękczyć wszystkie serca w całym Twoim Świętym Kościele. Wlej takie Łaski, aby każdy jego członek stawał się coraz bardziej święty i posłuszny Twojej Świętej Woli. Wszechmogący Boże, daj stosowne Łaski wszystkim biskupom i kapłanom na całym świecie, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. Spraw, aby oni wszyscy przyjęli Twoje Łaski i chcieli realizować Twoje Plany, które do nich kierujesz. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

Trzecia godzina

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, przemień serca ludzi, którzy dzierżą jakąkolwiek władzę. Spraw, Panie, aby ci decydenci na tyle otwarli swoje serca, żeby mogli podjąć i realizować jedynie takie decyzje, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Dopomóż wszystkim ludziom otworzyć się na działanie Twojej Ożywczej Łaski. Amen.

 Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Czwarta godzina 

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daruj Twoim wybranym, widzącym i słyszącym oraz wszystkim duszom uprzywilejowanym krocie Łask i Darów potrzebnych do realizacji Twojej Świętej Woli. Wszechmogący Boże, spraw, aby oni wszyscy stanowili jedno i dążyli do jedności, miłości oraz wzajemnego zrozumienia. Dopomóż, aby przyjęli wszystkie Dary i Łaski, jakie raczysz im zesłać. Oddal od nich wszystkie złe duchy, by zawsze przekazywali niczym nieskrępowaną Twoja Świętą Wolę - bez nawet jednego, wtrąconego słowa szatana. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

  

Piąta godzina

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, oddal od..... wszelkie rodzaje złych duchów. Spraw Swoją Świętą Wolą, aby od niego odeszły i nigdy go więcej nie dręczyły. Niech padną na samo dno piekła. Najświętszy Panie, usuń ich na zawsze z miejsc, w których przebywają. Uczyń Swoją Mocą, aby tam już więcej nikogo nie dręczyły i nikomu nie szkodziły. Panie, przydziel do pomocy w walce ze złymi mocami dodatkowych Aniołów - opiekunów, także do zwiększenia Chwały Twojego Świętego Imienia. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Szósta godzina 

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest to zgodne z Twoją Przemożną Wolą, oddal od nas wszystkie choroby, plagi i inne kataklizmy. Oby Twój Święty Anioł - wykonawca Twoich Sprawiedliwych Wyroków powstrzymał ich wykonanie. W ogóle oddal od nas, jeśli to będzie możliwe, wszelkie zło, jakie zamierzasz na nas dopuścić. Pogłębiaj we mnie i w nas cnotę bezgranicznej ufności i miłości, abym mógł tak nimi siać, iżby nawracały dusze ludzi źle czyniących. Amen.

  Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Siódma godzina 

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest to Twoją Świętą Wolą, udziel mi specjalnych Łask, które nigdy i nikomu nie byłyby udzielone, gdybym o nie, nie poprosił. Zna je tylko nasza Ukochana Matka, Pani i Królowa, Pośredniczka Wszelkich Łask. Matko Najświętsza, poproś o takie Łaski wymieniając ich właściwą nazwę. Trójco Święta, spraw, aby wszystkie Boże Łaski, które otrzymam, służyły mnie i innym duszom, do osiągnięcia Wiecznego Zbawienia.   Amen.

   Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Ósma godzina 

O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, proszę Cię o udzielenie mi i innym osobom Daru..... Wzbudź we mnie chęć i zdolności, abym zawsze zgadzał się z tym, co jest dobre i owocne dla mojej duszy. Wszechpotężny Panie, spraw, aby Twoja Święta Miłość rozgorzała we mnie do tego stopnia, iżby nawet Twoja pozornie ciężka Wola, stała się łatwa do spełnienia. Potęguj we mnie stale bezgraniczną ufność tak, abym swoją postawą zawsze mógł pociągać innych, do jak największej Świętości. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dziewiąta godzina 

      O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej ostatniej godzinie Nowenny racz wysłuchać i spełnić - o ile taka będzie Twoja Święta Wola - wszystkie moje prośby i błagania, a zwłaszcza..... Gorąco dziękuję za wszystko, co z Twojej Ręki otrzymałem. Przez całą Wieczność nie zdołam Ci się odpłacić za ogrom doznanych Łask. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Trójcy Świętej.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Trójco Święta, stwarzająca cały świat, kocham i wielbię Cię.

Trójco Święta, działająca w Patriarchach,...

Trójco Święta, działająca w Prorokach,...

Trójco Święta, działająca w Apostołach,...

Trójco Święta, działająca w uczniach wszystkich czasów,...

Trójco Święta, działająca w Kościele Świętym,...

Trójco Święta, działająca w hierarchii Kościoła Świętego,...

Trójco Święta, działająca w kapłanach Kościoła Świętego,...

Trójco Święta, działająca w ludzie wiernym,...

Trójco Święta, działająca w wybranych dzieciach,...

Trójco Święta, działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje Święte Działanie,...

Trójco Święta, działająca we wszystkich czasach i wiekach,...

Trójco Święta, pełna Miłości i Współczucia dla ludzi,…

Trójco Święta, obdarzająca ludzkość Wielkimi Łaskami,…

Trójco Święta, chroniąca nas przed skutkami naszych złych decyzji,…

Trójco Święta, posyłająca ludzkości Swoje Zastępy Niebieskie Aniołów, nam ma pomoc,…

Trójco Święta, ratująca ludzkość przemożnym wstawiennictwem Maryi,…

Trójco Święta, ratująca ludzkość wstawiennictwem Wszystkich Świętych,…

Trójco Święta, błagająca ludzkość, aby zechciała skorzystać ze Zbawienia,…

Trójco Święta, pragnąca Zbawienia wszystkim duszom stworzonym od początku świata,…

Trójco Święta, którą kochamy, czcimy, podziwiamy i chwalimy,…


Baranku Boży, który gładzisz grzechy przepuść nam nasze winy, Trójco Święta.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Trójco Święta.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, Trójco Święta.

 

                                                           K. Tyś Chwałą Twojego wiernego ludu.

 W. Dający Zbawienie i Życie Wieczne.

 

Tajemnica Trzecia Chwalebna Różańca Świętego, „Zesłanie Ducha Świętego”.


1 x Ojcze nasz... 10 x Zdrowaś Maryjo...  1 x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Trójcy Świętej


Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...  3x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach 1x

O, Trójco Święta pozwól nieść wszędzie Wiarę, Nadzieję i Miłość.


Na małych paciorkach  10x

O, Trójco Święta, kocham i wielbię Cię, pomóż mi.


Na zakończenie  3x

Bądź uwielbiana i wychwalana, Trójco Święta, teraz i na wieki.  


Modlitwa na zakończenie każdej godziny Nowenny.

      Trójco Święta, dziękuję Ci za Łaski udzielone w tej Nowennie. Spraw, bym je wykorzystał dobrze, według Twojej Świętej Woli, nigdy się Jej nie sprzeciwiając. Najświętsza Trójco, kocham Cię na ile zdołam, tak jak Twoje stworzenie. Pomóż mi kochać Cię ponad wszystko, wielbić i oddawać Ci Największą Chwałę. Proszę Cię również o pomoc w realizacji Planu Odwiecznej Twej Miłości.