ROK 2002

21.I.2002 r. Biała Podlaska                                                               Przekaz Nr 409

Proszę o znak-otrzymałem.

Archanioł Gabriel.

            Pozdrawiam was drogie siostry i bracia, pozdrowieniem, którym chwalę Boga: Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

            Pragnę przekazać wam z Woli Trójcy Świętej Słowa, które teraz czytacie. Pamiętajcie, że czytając wszelkie Słowa Boże, czynicie uwielbienie Bogu tym większe, im więcej serca w to czytanie wkładacie. To jest czas Końca Czasów. Już stoją Aniołowie wykonawcy Gniewu Bożego. Niektórzy z Nich już zaczęli działać. Czas Miłosierdzia Oczekującego się kończy, a zaczyna się miłosierna chłosta narodów, w tym i dla Polski.

 Polska sprzeniewierzyła się swojemu posłannictwu. Bóg mówi: „Upomnę Polskę, poprzez Moich maluczkich. Jeszcze wyślę wam kogoś, kto będzie wołał i nawoływał jak prorok Jonasz w Niniwie. Lecz jednak czy się opamiętacie, jak to uczynili Niniwianie??? Już nadszedł czas Bożego działania. Tylko nielicznym swoim dzieciom pośpieszy Bóg na ratunek. Szatan nasila  swoje działanie i nikogo nie oszczędza. Problemy, jakie się wszędzie pojawiają są spowodowane wzmożoną aktywnością wielu złych duchów. One będą robiły wszystko, aby opętać i zniszczyć jak największą ilość ludzi.

Módlcie się wiele, a zwłaszcza w grupach modlitewnych, bo w nich jest szczególna siła i moc. Noście sakramentalia i kropcie wszystko wodą Św.ięconą egzorcyzmowaną. Niech na oknach i drzwiach waszych domów wszędzie będą medaliki i krzyżyki Św. Benedykta. To ograniczy działanie i moc złego ducha. Łamanie, jakichkolwiek przykazań i norm moralnych, wiąże się z usilnym działaniem wielu złych duchów i bezsilnością ludzi atakowanych. Tu także może pomóc wspólna, grupowa modlitwa. Jednak pamiętajcie, kto modli się, a zaniedbuje obowiązki stanu, tego modlitwa staje się jałową i bezużyteczną.

            Chcę, abyście wiedzieli, że Bóg nie wysłuchuje waszych próśb natychmiast. Każda prośba jest naczyniem, które trzeba napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem, ofiarą. Bądźcie wytrwałe w tym, co robicie dla Boga i ludzi. Pamiętajcie, że siła jest w modlitwie grupowej, a szczególnie w czuwaniach nocnych. Pamiętajcie o dziękowaniu Bogu za otrzymane Łaski i dary.

            Przekazuję teraz specjalne błogosławieństwo od Trójcy Świętej w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

            Ufajcie, nie dajcie się pochłonąć mocy pułapek złego ducha i złych ludzi!!!

 

21.I.2002 r. Biała Podlaska                                                                     Przekaz Nr 410

Proszę o znak-otrzymałem.

Matka Boża.

            Witajcie drogie dzieci, pozdrawiam was pełna Bożej Miłości. Nie dajcie się prowokować złemu duchowi. Spróbujcie pokochać i zrozumieć Boga, a zwłaszcza Bożą Mądrość i Bożą Inteligencję oraz Logikę, diametralnie inną od inteligencji i mądrości oraz logiki zwykłego człowieka. Największym wrogiem każdego człowieka jest grzech, ale i sam człowiek bywa dla siebie wrogiem. Nauczcie się akceptować bliźniego takim, jaki jest. Nauczcie się żyć i egzystować w grupie. Wszelkie mówienie brzydkich słów jest mową szatana. Chcę, aby każde dziecko Boże mówiło pięknie, bez wtrącania brzydkich słów. Gdy kiedy się wam zdarzy, że będzie was atakował zły duch i nie będziecie sobie dawali z nim rady, to powiedzcie wówczas taką krótką modlitwę:

Pomóż mi (nam) Matko Boża  i trzy razy Zdrowaś Maryjo..

            Gdyby szatan nadal nie będzie ustępował, wówczas odmówcie kilka modlitw do Św. Michała Archanioła i Koronkę do Krwawych Łez. Szatan wówczas napewno ustąpi. Do kropienia miejsc szczególnie dręczonych przez złe duchy, używajcie wody święconej potrójnie egzorcyzmowanej. Każdy, kto będzie w ten sposób prosił o pomoc, otrzyma ją w sposób wystarczający do dalszego normalnego życia. Drogie dzieci, Warszawa jest miastem szczególnie opanowanym przez złe moce i grzech. Będzie zburzona, a z gruzów już się nie podniesie. Stolica Polski powróci na stare miejsce, do Krakowa.

            Aniołowie wykonawcy Gniewu Bożego już rozpoczęli swoje działanie, lecz jeszcze nie wszyscy. Sytuacja jest bardzo poważna i proszę was, abyście jej nie lekceważyli. Błogosławię wam w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufajcie, nie dajcie się pochłonąć mocy pułapek złego ducha i złych ludzi!!!

 

21.I.2002 r. Biała Podlaska                                                                     Przekaz Nr 411

Proszę o znak-otrzymałem.

 

Św. Gabriel:

            Pozdrawiam cię Żywy Płomieniu, pochwal wraz ze mną Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Św. Gabriel i Żywy Płomień:

            Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.        

                                                                                      

 Św. Gabriel:

            Bądź dobrej myśl słodki Żywy Płomieniu, bo Bóg jest z tobą i przy tobie. Wydaje się tobie, że wszyscy ciebie opuścili, nawet Bóg. Jest to złudzenie, które wykorzystuje do swoich celów zły duch. Poprzedniej nocy otrzymałeś sen, który pochodził od Boga. To, co słyszałeś we śnie, Ja teraz potwierdzam oficjalnie. Ukazał ci się Anioł Śmierci w swojej zwykłej postaci.

 

Anioł Śmierci:

            Woda na całej kuli ziemskiej ulegnie skażeniu przez szatana. Będzie można pić wodę, którą poświęcą i pobłogosławią kapłani. Ta, gdy będzie dodana do zwykłej wody, wówczas będzie ona oczyszczona przez tę wodę. Moc błogosławienia wody otrzymują wszyscy widzący i słyszący. Jest to szczególny dar dany ludzkości przez Boga. Ci, co będą pić wodę bez poświęcenia lub błogosławienia, będą umierać w wielkich boleściach i męczarniach. To będzie oczyszczenie zapewniające zbawienie tym duszom.

Św. Gabriel:

            Ty Żywy Płomieniu będziesz posiadał dar szczególnego błogosławienia. Bądź bardziej cierpliwy i wyrozumiały. Nie bądź taki przygnębiony ani smutny, bo to jest czas twojej szczególnej zasługi u Boga. Choć bardzo pragniesz, nie możesz się modlić. To także jest twoim krzyżem.  

 Pamiętajcie drogie dzieci, wszystko jest łaską Bożą. Dziękujcie za to wszystko Bogu.

Bóg dał ci skosztować krzyża, który sam dźwigał. Sam widzisz, że jest on bardzo ciężki i wymagający wiele samozaparcia i współpracy z łaską Bożą. Gdy sam doświadczysz tego, co cierpiał Bóg Jezus Chrystus, dopiero w pełni zrozumiesz innych. Jeszcze nie nadszedł czas twojego pełnego działania. Bóg jednak pozwoli ci uczynić pewne kroki, które będą formą przygotowania do pełnego działania. Dobrze wykorzystaj środki, jakie dostaniesz.

Przekazuję teraz przez ciebie specjalne Potrójne błogosławieństwo, + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

Ufaj i nie bój się, bo Bóg nad wszystkim czuwa, ufaj!!!

Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

1.III.2002 r.  Biała Podlaska                                                                        Przekaz Nr 412

Proszę o znak-otrzymałem.

Matka Boża.

      Niech będzie pochwalony i wywyższony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Witam cię słodki Żywy Płomieniu, ufaj i o nic się nie lękaj, bo Bóg jest z tobą. Pamiętaj o tym, że kocham cię i współczuję wraz z tobą. Nie jesteś sam, Ja twoja Niebieska Mama pomagam ci na tyle na ile Bóg i ty sam pozwolisz Mi sobie pomóc.

Jak sam widzisz liczba złych się dopełnia, lecz do czasu. Czas realizacji stron Apokalipsy nabiera na sile. Rozpoczęły się prześladowania kościoła w Polsce. Na razie są to nieśmiałe ataki, lecz wkrótce nabiorą na sile i intensywności.

Przybyłam do ciebie, aby cię umocnić i pocieszyć pośród krzyży i utrapień, jakie dźwigasz. Nie załamuj się, ani nie zniechęcaj tym, co ciebie spotyka. Wszystko Bóg przewidział, nawet wydarzenia z twoimi dziećmi. Wszystko ma służyć twojej świętości i jej pogłębionemu rozwojowi. Ty ze swojej strony czyń wszystko, a Bóg uczyni resztę. Jest to czas ciszy na Niebie, więc będziesz miał trudności z uzyskaniem odpowiedzi na pytania od ludzi. Jak możesz to ich unikaj. Tu łatwo może się wkraść zły duch. Wkrótce otrzymasz pouczenie do dalszego działania w kierunku ratowania dusz. Otrzymasz specjalny znak z Nieba, upewniający cię w dobrym działaniu na Niwie Bożej. Nie martw się o szczegóły. Niech nikt nie podejmuje chaotycznego i nieprzemyślanego działania, a zwłaszcza nieobmodlonego.

Polsko, Ja wasza Królowa wywyższę was, lecz najpierw musi przyjść oczyszczenie. „Jak złoto oczyszcza się w ogniu, tak świętych moich oczyszczę w piecu utrapienia.” Jest to cytat Słów Bożych. Przypominam wam te Słowa kochani, bo do was się tyczą.

Szatan działa oślepiając wszystkich hipnotycznie. Niewielu potrafi się oprzeć takiemu jego działaniu. Niedługo nadejdą kataklizmy i krwawe niepokoje. To także i was dosięgnie. Jednak dopóki się to nie wydarzy, może być zmienione przez dobrego Boga. Aby tak mogło się stać, potrzebna jest w tym celu narodowa modlitwa. Obudźcie się!!! Padnijcie wreszcie na kolana!!! Nie grzeszcie!!!

 Na tę waszą przemianę serc błogosławię wam + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufaj i nie bój się, bo Bóg nad wszystkim czuwa, ufaj!!!

Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia Moje drogie dzieci.

 

21.III.2002 r. Biała Podlaska                                                                   Przekaz Nr 413

Proszę o znak-otrzymałem.

 

Żywy Płomień:

            Wczoraj około godz.1130 leżąc na łóżku wpatrywałem się w Oblicze Pana Jezusa. (obraz z NASA) Lekko zacząłem drzemać. Obudziło mnie dotknięcie czyjejś ręki. Przybył Pan Jezus i powitał mnie, następnie przekazał mojemu Aniołowi Stróżowi  Św. Gabrielowi, to co miał mi do przekazania i poprosił, aby mi to przekazał w dogodnej chwili.

 

                                                                 Pan Jezus.

            Witaj drogi synu Żywy Płomieniu. Ufaj Mi i bądź silny, bo doświadczam ciebie, abyś był Moim dobrym narzędziem. Zrozum, inaczej nie można. Nie zamartwiaj się, bo Ja Sam ci pomogę i wiele ułatwię, lecz nie wszystko. Już masz wszystkiego serdecznie dosyć, a co powiesz jak nadejdzie apogeum twoich cierpień i doświadczeń??? To co jest teraz, to jest 2/8 drogi, którą masz do przebycia. Pamiętaj, że Ja Sam Będę ci pomagał we wszystkim. Oto wybrałem sobie ciebie za narzędzie i pragnę się właśnie tobą posługiwać. Jednak nie będę działał według twoich myśli i planów, lecz według Odwiecznych Bożych Planów.

Oto widzicie na własne oczy, jak wiele dzieje się nieprawości i zła wokół was i nikt nie reaguje. Fala zła otacza Polskę i cały świat. Chcę, abyście podjęli właściwe kroki i starania dla ratowania dusz i Ojczyzny. To prawda, że Polskę szczególnie umiłowałem, dlatego uratuję was. Zbawienie zawsze przychodzi przez krzyż!!! Tak było, jest i tak będzie zawsze. Aby nadeszły dni chwały, najpierw muszą przyjść dni ciemne i mroczne. Oto są dni i czas działania szatana. Polacy znów muszą doświadczyć ran, cierpień, a może na krótko niewoli. Własnymi rękami Polacy grzebiecie swoją Ojczyznę. Sprzedajecie Ją szatanowi, dostosowując się do jego wymagań. Unia Europejska, jaką wam chcą narzucić, jest nie do przyjęcia.

Masoneria realizuje swój plan, drugi etap rozmontowania całej polskiej gospodarki, a jest prawie na ukończeniu. Szatan w swoich założeniach zaplanował Polsce 50% bezrobocie oraz totalną nędzę. Do kościołów ma być wprowadzona bestia. Pierwszy etap - spowodowanie utraty czci Boga i Najświętszego Sakramentu, jest już prawie gotowa. Na kolanach czci Mnie bardzo niewielu. Wprowadzany jest coraz większy nieład oraz całkowita desakralizacja życia codziennego wiarą.

Trzecim etapem, jest oddanie prawie całej polskiej ziemi w obce ręce. Tym, którzy będą się buntować i nie będą chcieli oddać ziemi, będą tworzyć takie warunki, aby ludzie z nędzy sami ją oddawali. Czwartym i ostatnim etapem jest wynarodowienie i likwidacja Narodu. Czy z lubością się na to godzicie? Polacy, Ja Jezus Chrystus wzywam was do przemiany serca i nawrócenia!!!

Żywy Płomieniu wołaj jak Jonasz, dam ci pewny znak. Po jego otrzymaniu działaj z całą mocą i potęgą. Nic się nie bój, bo Bóg jest z tobą. Na tę chwilę, nic nie czyń, bo prawie nikt ci nie uwierzy. Na początek musi być jeden miesiąc narodowej modlitwy Różańcowej, lecz dodatkowo. Dopiero po tym fakcie, obudzę ducha w Narodzie. Moja Mama i Ja pragniemy nawrócenia Polski, modlitwy narodowej oraz narodowej pokuty. Jest w Narodzie wiele obciążeń, wiele nieprawidłowości. Potrzeba to wszystko odpokutować.  Trójca Święta cofnęła swoją błogosławiącą dłoń, czy nie zauważyliście tego, zwłaszcza wy kapłani i biskupi! Spada plaga za plagą, upomnienie za upomnieniem. To jest wasz wybór.

Moje Eucharystyczne Ciało jest nie tylko symbolem, jestem w Nim obecny Żywy i Prawdziwy. Przygotujcie się na realizację przepowiedni o. Pio. Będzie ona realizowana po tym roku. Zapowiadam ci Żywy Płomieniu, że będziesz świadkiem i uczestnikiem wielkiego Cudu Eucharystycznego. Tylko tobie dam poznać skutki i przyczyny, jakie spowoduje pojawienie się tego cudu.

Żywy Płomieniu ufaj, pomimo twojej nędzy będziesz oszczędzony. Wybrałem ciebie od wieków do realizacji niektórych planów Bożych. Zapowiadana ci pomoc pojawi się. Ufaj i działaj według możliwości, jakie się pojawiają. Na tobie i z twoją pomocą zrealizuję kilka z moich cudów. Niczego teraz nie dociekaj i nie zajmuj się tym niepotrzebnie. Bądź miły i pomocny każdej osobie. Zbyt mocno nagabujących na ciebie śmiało upominaj i o nic się nie bój. Niedługo otrzymasz dla siebie znak na umocnienie, który umocni także i inne osoby. Będziesz miał także kilka miłych niespodzianek. Pamiętaj synu, że sam się zgodziłeś na wszystko z Mojej Świętej Ręki, więc nie bój się i poddaj się ochotnie. Wszystko co ciebie teraz spotyka jest przewidziane dla ciebie i dopuszczone do ostatecznej realizacji. Wiem, że tęsknisz do aktywności. Ja jednak chcę twojej cierpliwości i oddania się Bożej sprawie do końca. Mówiłem ci do duszy i jeszcze raz powiem, abyś mógł zapisać: Polskę i Polaków obudzą i zmuszą do działania tylko silne wstrząsy i ciężkie cierpienia wielu, zwłaszcza tych niewinnych z pozoru ludzi.

 Zauważ synu, tam daję kataklizmy, gdzie było i jest najwięcej zniewag Mojego Eucharystycznego Ciała. Bądź synu czujny i roztropny, bo zły duch czyha na ciebie, od chwili twoich narodzin. Jesteś naznaczony specjalną pieczęcią Boga Samego. Wzywaj pomocy, a pomogę ci. Pamiętaj jednak o zasadzie naczynia i prośby. Nie wszystko mogę ci dawać od razu. Pamiętaj, że kocham, cię pomimo twoich skłonności i upadków. Pomogę ci i już pomagam w walce z twoim największym wrogiem, jakim jesteś ty sam. Zechciej też sam siebie polubić, choć trochę, ale mądrze i po Bożemu. Nie użalaj się sam nad sobą, bądź twardy i stanowczy dla siebie. Bądź stale czujny, bo stale będziesz doświadczanym. Wiem, że, chciałbyś już teraz pomóc Ojczyźnie.

Realizowanie Woli Bożej dla ciebie i Narodu jest teraz priorytetem. Dam poznać tobie synu pełnię Mojego duchowego Krzyża. Ból Mojego obumierającego ciała, chociaż był straszliwy i nie do zniesienia, niczym jest w porównaniu z bólem, jaki wycierpiałem w swojej duszy. Wszystkie dusze bardzo, bardzo kocham. Jak wielki ból sprawia Mi dusza, która się odwraca ode Mnie, Swojego Boga. Wyobraź sobie człowiecze osobę śmiertelnie zakochaną. Taka osoba, jest w stanie dla tej drugiej osoby uczynić wszystko, nawet pójść na śmierć dla i za tą drugą osobę. Przebywanie tych osób ze sobą jest samą radością i czystą rozkoszą. Człowiecze, ten opis jest zbyt blady i nieodzwierciedlający rzeczywistego obrazu Miłości Boga do każdej jednej duszy. Ja z rozkoszą poszedłem na Krzyż i poszedłbym raz jeszcze, jakbym w ten sposób mógł, choć o jedną duszę więcej zbawić.

Ojciec Przedwieczny wie to wszystko i nic nie może uczynić więcej, niż czyni. Człowiek sam odrzuca Bożą Miłość i Miłosierdzie, sam również siebie potępia na wieki. Jest stanowczo za mało dusz - ofiar. Zyt dużo ludzi idzie na wieczne męki. Wzywam was do modlitwy zwłaszcza Różańcowej, do pokuty, wynagrodzenia, ale nade wszystko wzywam do pełnienia właściwie obowiązków stanu. Niewielu pamięta, że każda najmniejsza krzywda musi być naprawiona, zrównoważona.

Człowiek nieraz mówi niepotrzebnie wiele słów. Słowa mają taką siłę sprawczą, że wiążą na całą wieczność. Jak mówisz słowo „pożyczam”, to cię zobowiązuje do oddania tego, co pożyczyłeś. „Słowa wasze niech będą tak, tak, nie, nie, a to, co ponadto od złego pochodzi.” Szatan działa na ludzi hipnotycznie. Strzeżcie się tej siły, bo niewielu zdoła się jej oprzeć. Wielu ma dobre intencje, zamiary, gdy jednak przychodzi do realizacji, nie umie dotrzymać kroku w realizacji i bardzo szybko zniechęca się z byle powodu.

Od pewnego czasu złe duchy atakują o wiele mocniej i częściej, bo jest to już ich końcówka czasu. Ojciec Przedwieczny skrócił czas, abyście zdołali się uświęcić i wytrwać w świętości. Nie ulegajcie sile sugestii. Jest ona bardzo zwodnicza.

Słuchajcie waszych natchnień, albowiem pochodzą one od Boga. W tych ciemnych i ciężkich dniach, Ja Sam będę wam radością i pociechą. Jedynie godne, na kolanach przyjęcie Komunii Świętej da wam tyle Łaski, abyście zdołali przetrwać w tej matni zła, w jakiej się znajdujecie.

Kocham was wszystkie bardzo serdecznie i przytulam was do Serc Mojej Mamy i Mojego i błogosławimy wam + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

Ufaj i nie daj się wciągnąć diabłu i jego sługom w jego rozgrywki.

 

3.IV.2002 r. Biała Podlaska                                                                     Przekaz Nr 414

Proszę o znak-otrzymałem.

                                                                     Jezus Chrystus

         Witaj Żywy Płomieniu, kocham cię, więc zaufaj i nie daj się pochłonąć siłom złego ducha, które zewsząd czyhają. Dałem ci odczuć w tych dniach Świątecznych, odrobinę z prawdziwości odczuć Miłości Boga. Odzwierciedleniem prawdziwej miłości jest Miłość Boża. Wasza ludzka miłość,  zawsze powinna się wzorować na tej Bożej Świętej Miłości. Przymioty jej opisał Św. Paweł w swoim Liście do Koryntian (1 Kor 13, 1-13) Nic tu dodać, ani nic ująć, lecz w całości zastosować w praktyce. Bóg najpełniej wyraża Swoją Miłość, poprzez Miłość Miłosierną, tą wybaczającą, ponad wszelką Miłość.

 Jednakże Bóg tak Wielki i Wszechmocny, nic nie może uczynić bez pomocy człowieka. To człowiek musi uczynić ten pierwszy krok i zmusić swoją wolną wolę do uległości i przyznania się do grzechu i własnej winy. Dopiero po tym, Bóg może działać w duszy człowieka.

Zatajając grzech przed spowiednikiem, sami siebie łudzicie, że jest wszystko w porządku. Prawda zawsze głośno woła do Boga, a wina na świętokradcy ciąży jeszcze większa. W tym czasie wielu duszom daję to uczucie, jakie towarzyszy nawróceniu. Nawróceniem jest każdorazowa Spowiedź Św. Szatan sprawia, że zaciera się granica dobra i zła, a człowiek jest całkowicie zdezorientowany i nie wie, co ma czynić. Proście swoich Aniołów o pomoc, oni mają moc i władzę, aby duszę ustabilizować wewnętrznie, zapewniając dobry wzrost i kierunek dla duszy. Każdy człowiek powinien dbać o rozwój swojej duszy we właściwym kierunku. Moc Boża pochłonie w końcu całe zło, jakie otacza człowieka. Jednakże każdy człowiek ma sam zadecydować, za kim chce iść?!! Nie jest to takie oczywiste, jak może to komuś się wydawać. Ludzie, którzy są pod wpływem hipnozy szatana, wybierają zło i złego ducha. Nie ma zbyt wielu dusz - ofiar, aby Bogu zadość uczyniły swoim wynagrodzeniem i sprawiły w ten sposób, że Boża Sprawiedliwość nie będzie działała.

Człowiek wybierając złe uczynki i szatana ulega hipnozie. Po przekroczeniu pewnego poziomu grzechów, człowiek sam już nie jest w stanie wyrwać się z tego kręgu zła. Jedynie pomoc innej ofiarnej duszy, może jej dopomóc.

Pamiętajcie, aby każde z was uczyniło wszystko co może, aby zwiększyć swoją pobożność do maksimum. Łatwo nie będzie. Zły duch będzie przeszkadzał prawie bez przerwy. Nie jeden raz zdarzy się wam upadek czy potknięcie. Człowiek ma w swojej naturze wypominanie zła, jakie uczynił mu inny człowiek. Prawdziwa Boża Miłość tego nie czyni. Prawdziwa miłość zaraz zapomina przewiny innych. Warunkiem jest wykazanie szczerej skruchy i żalu za zło, które się uczyniło.

 Niekiedy, tak jak tobie Żywy Płomieniu, wyłączę wam wszelkie odczucia. Jest to rodzaj krzyża. Dobrze jest mieć miłe uczucia i odczucia. Nie zawsze one mogą trwać, bo człowiek musi być doświadczany i ćwiczony, aby mógł cenić poprzez wieczność, nagrodę którą otrzyma - zbawienie wieczne. Tylko to co dużo kosztuje, jest wiele warte. Taka jest mentalność człowieka każdego czasu i miejsca. Wynagrodzę każdą duszę, która Mi zaufa bezgranicznie. Ty też Żywy Płomieniu zaufaj mi we wszystkim, w każdej dziedzinie życia i działania. Wynagrodzę cię za to 1000 krotnie, albo i więcej. Wiem, że jesteś ułomny, ale zechciej chcieć, bo to jest bardzo ważne. Do wszystkiego trzeba dojrzeć. człowiek jak roślina, w swoich decyzjach dojrzewa powoli. Pragnę waszej miłości, jak nikt inny. W te Święta Wielkanocy, pozwoliłem ci zgłębić w niewielkim stopniu tajemnicę Trójcy Świętej. Zrozum dobrze człowiecze słowa: „zrodzony, a niestworzony”. Pozwól, że sprawa techniczna dotycząca zrodzenia pozostanie za życia nieujawniona. Są to sprawy Najświętsze i należy się im największy szacunek.

Jest w tobie Żywy Płomieniu jeszcze wiele niecierpliwości i nerwowości. Pracuj usilnie nad rozwojem swojej świętości. Jesteś hamowany w swoim rozwoju. Zbyt szybki rozwój twojego ducha, pociągnąłby za sobą, zbyt szybkie działanie. Pragnę, abyś zawsze działał według Woli Bożej, a Ona nakazuje czekać do czasu. Twoja samotność i „unieruchomienie” przyniesie działanie w późniejszym czasie. Pamiętaj synu, że Ja Twój Zbawiciel bardzo cię kocham, przytulam cię do Mojego Boskiego Serca i umacniam cię Moim błogosławieństwem + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufaj i nie daj się pochłonąć złemu duchowi! Kocham cię!

 

9.IV.2002 r. Warszawa - Jelonki.                                                                      Przekaz Nr 415

Proszę o znak-otrzymałem.

Bóg Ojciec

            Jam Jest Który Jest, mówię do ciebie Żywy Płomieniu. Moja Wola jest Święta i zawsze jedynie słuszna. Niejeden człowiek powie na takie słowa, że Bóg jest pyszny i przechwala się. O nie drogie dzieci, Jam jest Bogiem Sprawiedliwym i Świętym.  To Ja stworzyłem ten świat i wszystko co was otacza. Znam każde swoje stworzenie i wiem wszystko o każdym z was. Jam Jest Bogiem pełnym Bożej Miłości i wszelkich nieopisanych przymiotów. Boża Miłość z Bożą Sprawiedliwością nakazuje dać człowiekowi pomimo jego ułomności i skłonności, maksimum szans i zachęt, aby jedynie od twojej człowiecze decyzji zależało, czy zechcesz skorzystać z Łaski Bożej Sprawiedliwości i Bożego Miłosierdzia.

Wybierając Mnie, swojego Boga wybierasz wieczność, ale tę szczęśliwą, świętą. Wielu z was zauważa w tym czasie eskalację wydarzeń na Wschodzie i tym Bliskim i tym Dalekim. Szatan ujawnia swoje prawdziwe oblicze i to, o co mu chodzi. To on pragnie zagłady całego rodzaju ludzkiego. Wciąga ludzi w hipnozę nienawiści. Tacy umierając idą do piekła na wieczne męki.

Dam wkrótce kilka biczy, które złamią siłę działania hipnozy diabła. Dopiero wołanie Moich wybranych dotrze do tych, co są jeszcze do uratowania spośród tych złych. Źli ludzie także są Mi potrzebni do zapewnienia zbawienia tym dobrym, ćwicząc ich tak, jak Ja sam im to przeznaczyłem.

 Człowiecze mizerny ciesz się, że masz możliwość zasługiwania czy to cierpieniem, czy innymi sposobami. Nie marnuj szans, jakie ci daję. Krzyże i wszystko oddaj na powrót Mnie swojemu Stwórcy poprzez Maryję. Jest to jedyna i najlepsza metoda. Ten czas jest czasem najcięższych krzyży. Nie buntuj się człowiecze i daj działać Bogu w tobie i poprzez ciebie, tak, jaka będzie Wola Boża. Wszelkie cierpienia to specjalne Błogosławieństwo dla duszy. Złości i nienawiści oraz wszelkich temu podobnych uczuć, nie zwalczysz stosując tę samą broń. Miłość i zrozumienie drugiego człowieka, to klucz do zwycięstwa.

Po wypełnieniu obowiązków stanu módl się, zwłaszcza o pełną realizację Woli Bożej, co do ciebie i świata. Takie i inne intencje, zanosi codziennie Maryja, Matka Mojego Świętego Syna, przed Moim Obliczem. Ona leży krzyżem i prosi, prosi, prosi, a ludzie grzeszą, grzeszą, grzeszą. 

Gdybym na to pozwolił, Mój Boski Syn i Jego Matka Maryja, podjęliby ponownie cierpienia za was. Ja na to nie pozwolę, bo wiem, że nikt, ani nic, nie jest w stanie odwieść dusz, które wybrały diabła, od ich wyboru. Uniemożliwia Mi to wolna wola, którą dałem tobie człowiecze. Wielu z was może jedynie ograniczyć liczbę potępionych dusz, składając dobrowolnie ofiarę z siebie za te dusze. Wymagać to będzie od was drogie dzieci zaangażowania waszej pełnej miłości, złożenia z siebie pełnej, całopalnej ofiary, łącznie z wyrażeniem zgody na wasze męczeństwo.

Musisz wiedzieć człowieku, że Ja twój Bóg, nie mogę podjąć takiego kroku bez twojej wiedzy i zgody. Dając ci łaskę męczeństwa, dam ci również łaskę wytrwania do końca, bez szemrania, do końca twojego ostatniego tchnienia. Musicie wiedzieć, że nawet w tym czasie będzie bardzo wielu męczenników.

Są już gotowe obozy koncentracyjne dla chrześcijan, którzy nie oddadzą pokłonu bestii. Wiele rzeczy, które były zapowiadane poprzez wielu, wypełni się po tym roku. Dałem już rozkaz Aniołowi Śmierci zabrania do wieczności Jana Pawła II. Nastąpi to już wkrótce.

Wielu z was nie może się doczekać realizacji zapowiedzianych wydarzeń. Gdy one nadejdą ci będą prosić, aby one minęły, a one będą się wam ciągnąć w nieskończoność. Tym najwytrwalszym i najwierniejszym będę słać liczne pociechy, aby wytrwali i nie wpadli w obłęd.

Ziemia będzie się rozstępować, pękać, tam gdzie tego nigdy nie było. Diabeł wywoła wiele strasznych zjawisk. Wielu ludzi skona ze strachu i przerażenia.

Ziemia jest tak mała w porównaniu z Wszechświatem. Cały Wszechświat jest przepełniony nieprawością, grzechami i złymi czynami człowieka. Gdybym pozwolił ujrzeć duchowe skutki waszych czynów i grzechów, umarlibyście z przerażenia i widoku, jaki byście ujrzeli.

Ja Ojciec Niebieski, mogę wam to darować i zapomnieć wam, lecz dajcie mi jakikolwiek dobry powód, abym to mógł uczynić. Człowiek już prawie w ogóle nie zwraca uwagi na cuda, na nic. Hipnoza diabła jest tak silna, że człowiek sam wybiera zło. Widząc swojego Boga odwraca się i idzie w drugim kierunku.

Dam impuls do działania Moim wybranym duszom, aby mogły pozyskać choćby niektóre dusze, które dadzą się jeszcze pozyskać. Jak sami widzicie, jest to wszystko bardzo czarno nakreślone. Taką sytuację człowiek stworzył sobie sam. Teraz potrzeba wiele ofiar od wielu dusz, aby każda dusza, mogła wybrać w neutralnym stanie możliwość zbawienia. Was wybranych, którzy trwacie przy Mnie, będę umacniał na tyle, abyście sami umocnieni, mogli umacniać inne dusze.

Ci, którzy cierpią niech sobie wypraszają tylko dwie podstawowe Łaski, aby wytrwać w Bogu, oraz Łaskę Świętej Cierpliwości i Łaskę Świętego Zrozumienia Wszystkiego, co Bóg daje nam do przeżycia. Są to bardzo ważne Łaski, które umożliwiają właściwe życie w Bogu oraz normalne egzystowanie.

Teraz w tym czasie staje się to bardzo ważne. Na nic się teraz zdadzą wasze talenty i zdolności przyrodzone, jeśli je z Bogiem nie połączycie. Przy połączeniu ich ze Mną, będą się one potęgować i procentować. Im więcej będziecie dawali, tym więcej będziecie mieli.

Dam w Polsce kilka zdarzeń, aby mógł powstać w niej właściwy proces odnowy ducha narodu. Tylko od was zależy czy zechcecie skorzystać z oferty waszego Boga. Pamiętajcie kochane dzieci, że Ja wasz Bóg, kocham was wielką, szaloną Miłością. Wszystko czynię, aby pozyskać wolną wolę każdego i każdej z was.  Kto z was odda mi, choć część swojej miłości??? Pragnę was teraz przytulić do Mojego Ojcowskiego Serca, duszę każdego i każdej z was. Czy pozwolicie Mi na to??? Umacniam was teraz Moim specjalnym Potrójnym błogosławieństwem (3 X) + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

Ufajcie i nie dajcie się pochłonąć złemu duchowi! Kocham cię.

 

26.V.2002 r. Woskrzenice Duże                                                                        Przekaz Nr 416

Proszę o znak-otrzymałem.

Trójca Święta

            Kocham was słodkie dzieci, miłe Mojemu Świętemu Sercu. Dzisiaj jest Święto Moje, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Świat biegnie jak oszalały w zaślepieniu hipnotycznym. Ludzkość jest coraz bardziej zaślepiona. Ślepota ta wynika z hipnozy i skażenia wolnej woli człowieka.

W tym czasie walka z diabłem jest bardzo ciężka, ale nie jest niemożliwa. Wysiłek, jaki musicie włożyć w walkę o dobro, będzie wynagrodzony w pełni, lecz dopiero w przyszłym, wiecznym życiu. Dzisiaj w to Święto zamknąłem piekło. Nikt, kto umrze w dniu dzisiejszego Święta nie będzie potępiony.

W dzisiejszym dniu całe Niebo, śle Swojemu Bogu szczególne uwielbienia. Pragnę, abyście Mnie częściej czcili, przez śpiewanie Nieszporów. Wiedzcie słodkie dzieci, że chciałbym wam udzielić krocie Łask. Wielu z was zamyka się na usilne działanie swojego Boga. Zanoście swoją wolną wolę, aby była uległa Woli Bożej.

Już został wydany rozkaz gruntownego oczyszczenia świata. Oczyszczę go we krwi, ogniu i morzu cierpienia. Wy wierni i dobrzy nie bójcie się, bo będziecie ochronieni. Dbajcie o swoje dusze i nie ulegajcie złudzeniom i złudnym pokusom. Pamiętajcie, że kocham was i pragnę was umocnić Moim Specjalnym Błogosławieństwem (3 X) + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufajcie! Kocham was.

 

 

 

 

5.VI.2002 r. Warszawa - Jelonki.                                                                      Przekaz Nr 417

Proszę o znak-otrzymałem.

Matka Boża

            Kochane, słodkie dzieci Światłości, kocham was i błogosławię wam pośród nadchodzących wydarzeń. Czas jest naprawdę bardzo krótki, więc śpieszcie się, a zwłaszcza róbcie zapasy, lecz czyńcie to roztropnie. Jest to już ostatni dzwonek na ich uczynienie. Wielkie i ważne wydarzenia czekają na wielu z was. To co was czeka, będzie dla wielu zbyt szybko się działo.

Wiele dzieci będzie coraz bardziej zagubionych. Nie zrozumieją one nic z wydarzeń, jakie nastąpią, a wszystko interpretować będą na opak. Wy wszyscy, którzy zaufaliście Bogu i Mnie swojej Niebieskiej Mamie będziecie wiedzieli, co czynić. Sami rozumiejąc, pouczajcie inne osoby, pomagajcie w rozumieniu Boga i wszystkich spraw Bożych.

Człowiek sam siebie ukarał za butę i zuchwałość wobec swojego Stwórcy. Ważną w tym czasie, jest postawa serca. W tym czasie macie być czystymi, pokornymi. Ważna jest także postawa zewnętrzna. Bądźcie wierne umiłowanemu przez Niebo Janowi Pawłowi II i Jego następcom. W tym czasie On i Jego następcy, dokonają śmiało wielu zmian w kościele.

Wielu z Moich synów umiłowanych biskupów, sprzeciwia się tym zmianom, jak i Janowi Pawłowi II. Występują oni otwarcie wobec Niego, ale Bóg jest przy Nim.

Miłość, zwłaszcza ta Boża Święta Miłość, wymaga wielu ofiar i poświęceń. Dzieci z wielu grup modlitewnych i różnych formacji, ulegli rozproszeniu. Szatan czyni wszystko, aby zniechęcić do Bożego życia. Wielu bardzo krytykuje Moich kochanych synów kapłanów i biskupów, a nie modli się w ich intencji. Pomimo, że w wielu przypadkach to, co mówią jest to prawdą, odpowiedzą za to przed Bogiem. Chcę od was słodkie dzieci szacunku dla kapłanów. Pragnę, abyście nabrały szacunku do kapłanów, także w odnoszeniu się i mówieniu do nich i o nich. Pomyśl człowieku, co byś uczynił bez tego najlichszego i najgłupszego kapłana? Kto odpuściłby tobie grzechy? Kto sprowadziłby Boga na ołtarz? Czyż ty, który nie masz takiego prawa? Twoja mowa nic nie może przemienić. Kilka słów kapłana przemienia na ołtarzu tych kilka kropel wina i kilka kruszyn chleba, w Prawdziwe Ciało i Krew Mojego Świętego Syna, Jezusa Chrystusa.

 Tego nie potrafią dokonać nawet Aniołowie, którzy stoją przed Tronem Trójcy Świętej. Pomyśl człowiecze, jaką karę, jaką winę ściągasz na siebie. Mój Boski Syn Jezus Chrystus upomni się nawet za tymi najgłupszymi i najgorszymi. Bardzo ważne jest, abyście jak najwięcej modlili się za kapłanów. Modli się za nich bardzo niewielu. Teraz w tym czasie najwięcej może wyprosić modlitwa grupowa. Wiele z was drogie dzieci czeka na rozwój wydarzeń, lecz czeka biernie. Wolą Boga jest, abyście czekały aktywnie. Wydarzenia nabiorą szczególnego rozmachu, po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Wielu chce jego ustąpienia, ale nie jest to jednak Wolą Bożą. Już został wydany rozkaz przez Ojca Przedwiecznego, aby Anioł Śmierci zabrał Jana Pawła II do wieczności. Nastąpi to niebawem, lecz nie wtedy, kiedy tego będą sobie ludzie życzyli, lecz Bóg. Przed odejściem ma dokonać wielu ważnych zmian, które poprzedzi wiele cudów. Czy to wystarczy tym opornym??? Kocham was drogie dzieci i umacniam Moim Matczynym błogosławieństwem + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufajcie! Nie dajcie się pochłonąć mocy złych duchów. Kocham was!

 

7.VII.2002 r. Biała Podlaska                                                                    Przekaz Nr 418

Proszę o znak-otrzymałem.

Bóg Ojciec

            Pisz Żywy Płomieniu, bo Ja twój Bóg i Pan, przybyłem w tym dniu do ciebie. Jam Jest Który Jest, kocham was drogie Moje stworzenia. Wielu z was odwraca się ode Mnie swojego Stwórcy i knuje, knuje, knuje i grzeszy, grzeszy, grzeszy. Co mam jeszcze uczynić, abyście nawrócili się do swojego Boga!?

            Już zacząłem miłosierną chłostę. Oczyszczę was, jak oczyszcza się ziarno od plewy, albo jak oczyszcza się złoto w ogniu. Ogniem wam będzie narastające cierpienie. Wiele się wydarzy w tym roku, ale nie wszystko.  Wiele spośród wybranych dzieci, zaczęło iść drogą szatana. Jest to smutne, ale prawdziwe. Misje dzieci, które upadły i nie chcą się podnieść, zostaną przekazane innym dzieciom, takim, które chętnie je przyjmą i będą ochotnie realizować.

Nie pogardzajcie swoim Bogiem, tak bardzo pełnym Miłości i chcącym się z wami tą Miłością podzielić. Niewielu z was doznało, co to znaczy być przepełnionym miłością, która nie ma miary, ani ograniczeń. Przyjmijcie Miłość Boga! Weźcie ją sami, lecz najpierw odrzućcie swoją wolną wolę. Oddajcie ją Mnie, przez Niepokalaną. Wasza wolna wola przeszkadza w bezgranicznym działaniu Miłości Boga, ale i was  samych. Szatan to wszystko widzi i ogromnie zazdrości. Nie próbujcie dociekać co, kiedy i gdzie się wydarzy oraz po czym nastąpi.

Teraz jest czas realizacji tego, co było przepowiadane do tej pory. Nadszedł już czas ostatecznego oddzielenia owiec od kozłów. Będziecie widzieć coraz większe kontrasty. Wielu z was chce wiele działać i czynić, lecz nic nie możecie sami.

Teraz jest w cenie cierpienie, ból i ofiara. Ofiara im chętniej przez was podarowana, tym bardziej jest Mi miła. Kształtujcie swoją miłość i usiłujcie ją upodobnić do Mojej, Bożej Miłości. Prawdziwa miłość jest zawsze pokorną, ale i stanowczą.

Zrozumcie bliźniego nawet wtedy, gdy on błądzi i nie potępiajcie go w czambuł. Miłość wymaga od was cierpliwości i ofiary. Nie każdy da się przekonać od razu, do kroczenia drogą cnoty i ofiary, ofiarnej miłości. Tym opornym trzeba pomóc modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem. Chcę, aby każde z was oddało się Mi na przepadłe. Jest to sposób doskonałego poddania się Woli Boga.

 Pamiętajcie, gdy oddajecie się Bogu bez jakichkolwiek zastrzeżeń, to Ja wasz Bóg i Ojciec, uczynić mogę z wami i waszą pomocą, zupełnie wszystko.

 Wielu to przeraża  i wycofują się. Gdy oddajecie się w niewolę Bogu, przez jego Świętą Matkę, to Bóg włada wami w zupełności, ale jest jeszcze coś takiego, że Bóg wam zwraca na powrót waszą wolną wolę oraz pozwala wam na podejmowanie decyzji, nawet czasami tych złych i grzesznych. Nigdy  jednak Bóg nie wypuści was, gdy już jesteście Jego niewolnikami, poza pewne granice, których przekroczenie spowodowałoby zerwanie z Nim na stałe, nieodwracalnie.

Pozwalam wam uczyć się na waszych własnych błędach. Taką bowiem drogę i ten sposób cenicie sobie najwięcej. To co kosztuje mało, jest zazwyczaj mało warte.

Dałem wam przez wieki wielu świętych, aby wam w tym czasie było lekko na tyle, abyście wytrwali do końca i dali radę przynajmniej w stopniu minimalnym. Wielu z was zastanawia się, dlaczego ratowanie Kościoła jest takie trudne i idzie tak opornie. Otóż miara złych ludzi i złych czynów ma się dopełnić.

Źli choćby im dać idealne warunki, pogardzą tylko. Są oni jak te psy, daj im rękę, która karmi, a pogryzą albo odgryzą tę rękę. Pozwolę wam drogie dzieci poznać, które dusze można jeszcze uratować. Pragnę, abyście połączyli swoje marne siły z siłami Tej, którą uczyniłem Królową Nieba i Ziemi. W wyniku takiego połączenia zyskacie maksymalnie. Nie bójcie się wtedy o was, ani o wasze rodziny. Ona, Maryja ma to wszystko na uwadze.

Dam ci poznać Żywy Płomieniu, jakie Słowa, które słyszysz pochodzą od Boga, a które nie. Dałem ci poznać, który to jest sposób. Muszę cię synu wypróbowywać i przygotować, bo zadania  i misje jakie masz wykonać, będą misjami końcowymi i ostatnimi. Będą to zadania  najcięższe z możliwych. Dadzą ci wskazówki i wiele pomogą  Moi prorocy Henoch i Eliasz. Wycisz się teraz  i nie wdawaj się w spory i utarczki.

Działaj zgodnie z impulsami, jakie ci daję. Nie pozwól się wciągnąć w pułapkę pytań. Jest to duża pułapka, bądź bardzo ostrożny. Dam ulgę w twoim przyszłym działaniu. Poznałeś, kto jest wyrazicielem Mojej Woli tu na ziemi w tym czasie, więc nie protestuj. Nie  tłumacz się nikomu bez potrzeby. działaj zgodnie z impulsami, jakie otrzymujesz. Inni  nie powinni znać i nie muszą rozumieć instrukcji, jakie otrzymujesz. Ja Sam jestem środkiem i celem ostatecznym, do którego zdążasz. Jestem też Jedynym i Największym sposobem twojego działania.

Wiele z proroctw wypowiedzianych do tej pory, choć prawdziwe, nie wypełni się. Ja Jestem Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, Stwórcą Wszystkiego i Ja Sam wszystkim zarządzam. Zechciejcie pojąć Świętość waszego Boga i zechciejcie w nią wkroczyć. Pozwoliłem ci po raz kolejny Żywy Płomieniu, spojrzeć na siebie Moimi Świętymi Oczami. Wyłączyłem ci umysł, aby ci nie przeszkadzał. Niekiedy zastanawiasz się, co dalej z Rycerzami Najświętszego Sakramentu? 

O nic się nie martw. Jest niewielu, którzy się u ciebie zapisali. Sporo z tego grona umarło i są już w Niebie. Ci, co przystąpią do R.N.S. i będą walczyć o właściwą cześć i godność Mojego Eucharystycznego Syna, otrzymają wiele specjalnych łask, nawet za życia. Po śmierci odbędą szybki i krótki czyściec i zabiorę ich do Nieba, dając im specjalną pieczęć na duszy. Nikt z nich nie  będzie potępiony.

Czas twojego pełnego działania jeszcze nie nadszedł. Bądź cierpliwy. Moc, którą ci obiecałem ujawni się w swoim czasie. Byt, sprawy materialne zapewnię ci w taki czy inny sposób. Pamiętaj drogie dziecko, że bardzo cię kocham i ze względu na ciebie wielu będę błogosławił. Umacniam cię dziś, a przez ciebie wszystkich  +  W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

Ufaj i działaj! Daję ci wielką moc, więc błogosław. Złe duchy będą pierzchały przed tobą. Kocham cię.

 

12.VII.2002 r.  Biała Podlaska.                                                                         Przekaz Nr 419

Proszę o znak-otrzymałem.

Matka Boża

            Kochany synu Żywy Płomieniu, wpisz pod dzisiejszą datą te orędzia i wpisz je również w zeszycie.

            Jedno jest pewne, wypełni się wszystko, co jest zapisane we wszystkich 72 księgach Pisma Świętego. Jest jeszcze wiele z tych stron niezrealizowanych. Jesteś ciekawy, dlaczego tobie i innym jest tak ciężko? Dlatego, że jest już odjęte błogosławieństwo dawane całej ludzkości, a ty tu nie jesteś wyjątkiem. Zaufaj Mi, Ja Twoja Niebieska Mama wszystko kontroluję, więc o nic się nie lękaj. Szatan zastawił sprytnie całą matnię pułapek.

Jedynie z Bogiem i ze Mną, Matką Bożą przejdziecie wszystko bez szwanku. Ufajcie i zaufajcie bezgranicznie, tylko Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W tym okresie szatan szykuje wiele zasadzek na ludzi. Nie dajcie się wciągnąć w jego rozgrywki. On będzie czynił wszystko, aby jak najwięcej ludzi zaprowadzić na wieczne potępienie.

Praktycznie już świat wkroczył w kolejną fazę oczyszczenia. Najpierw Bóg oczyści Polaków, a dopiero następnie resztę świata. W tym czasie będzie się żyło coraz trudniej. Ludzkość będzie coraz bardziej odczuwać głód Boga. Prawdziwe wytchnienie będzie jedynie przed Najświętszym Sakramentem i w grupach modlitewnych. Szatan chce podziału we wszystkich grupach oraz skłócenia każdego z każdym.  Umacniam cię dziś, a przez ciebie wszystkich  +  w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufaj i działaj! Kocham cię!

 

Jezus Chrystus.

            Drogie dzieci, nie zabijajcie ducha, literą prawa. W każdej czynności, zwłaszcza na modlitwie kierujcie się miłością do Boga i bliźniego. Każde z was powinno się dostosować do gospodarza domu, w którym jest. Nie powinien dostosowywać się gospodarz domu do gościa także na modlitwie. Ja nie będę was sądził z nieodmówionych modlitw, choć też są ważne, lecz z miłości Boga i bliźniego. Odmawiajcie tę modlitwę Różańcową, tak jak była ona podana Św. Dominikowi. Jednak jak ktoś będzie odmawiał nieco inaczej to też dobrze, ważne, aby w ogóle się modlił, a zwłaszcza sercem. To jest jedynie ważne - serce. Pamiętajcie słodkie dzieci, że zły duch nie śpi i wykorzystuje każdą sytuację do zwodzenia was. Strzeżcie się jego pułapek i złudnych obietnic bez pokrycia. Szatan jest bardzo sprytny. Przyjmujcie Wolę Bożą ze spokojem.   Umacniam cię dziś, a przez ciebie wszystkich    +  w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

Ufaj i działaj! Kocham cię!

13.VII.2002 r.  Biała Podlaska.                                                                         Przekaz Nr 420

Proszę o znak-otrzymałem.

Matka Boża

            Kochany synu Żywy Płomieniu, przychodzę dziś do ciebie, aby oznajmić ci wesołą nowinę. Zostałeś zapieczętowany pieczęcią Boga Samego. Czy wiesz, co to oznacza? Będę ci pomagała, we wszystkich twoich misjach. Pomogę rozwiązać wszystkie kłopoty i problemy, w tym finansowe. Nie będziesz pozbawiony cierpienia i bólu, a raczej będzie ci dodane. Dam ci moc, abyś wytrwał. Kocham cię i błogosławię przytulając do Mojego Macierzyńskiego Serca   +  w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

Ufaj i nie daj się wciągnąć w matnię pułapek złego ducha! Kocham cię!!!

 

16.VII.2002 r.  Ruda, k/Sieradza     godz. 349·                                                  Przekaz Nr 421

Proszę o znak-otrzymałem.

Matka Boża

            Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe Mojemu Świętemu Sercu, bardzo wam dziękuję za przybycie tutaj, na to od wieków uświęcone miejsce, na którym Bóg zsyła wiele, wiele łask Bożych. Bóg i Ja, Matka Boża kochamy każdego i każdą z was. Daję wam dar, dar specjalny, każdy kto dziś trwa na czuwaniu nocnym przed Moim Boskim Synem obecnym w Najświętszym Sakramencie, otrzymuje ode Mnie dziś Świetlisty Różaniec. Będzie on aktywny dopiero, gdy będziecie odmawiali Różaniec. Będzie on was bronił przed skutkami ataków złego ducha. Jest to dar cenny i szczególny dany wam na te czasy.

Będę chroniła każde z was od szczególnie ciężkich prób, jakie was czekają. Nie pozwólcie ojcu kłamstwa wodzić was za nos. Jest on sprytnym duchem umiejącym was wypróbować, jednak ściśle według Woli i Myśli Bożej. Pragnę was dziś pocieszyć w tych dniach ciężkich prób. Ojciec Niebieski zdecydował, że to Ja, Matka Boża mam być Pośredniczką Wszelkich Łask i Współodkupicielką. Otrzymaliście w tych dniach wiele specjalnych łask. Czy podziękowaliście Bogu za to??? Chcę, aby każde z was nauczyło się modlitwy wynagrodzenia. Taka modlitwa jest szczególnie miła Trójcy Świętej.

Od pewnego czasu pozwalam dla twojego wzmocnienia odczuwać Moją przy tobie obecność, także podczas podróży na to święte miejsce. Pragnę, abyście zwiększyli świadomość swojej wiary. Chcę od was dobrego wypełniania obowiązków stanu. Wielu tego nie czyni. Nie powątpiewaj o niczym Żywy Płomieniu, bo Bóg jest z tobą. Pozwoli ci Bóg niedługo na wiele. Nie wszystkie dary dane dzieciom wybranym są dobrze wykorzystane. Wielu z nich nie zauważa, kiedy przystępuje zły duch i przez subtelne, zwodnicze działanie wprowadza swój plan w życie.

Szatan lubi popychać ludzi ze skrajności w skrajność. Gdybym nie pomagała każdemu i każdej z was, nikt z was by się nie ostał. Zrozum człowiecze ogromną Miłość Bożą. Pozwólcie Bogu i Mnie, Matce Bożej na praktyczne wyrażanie miłości wobec was.

Nie wyciskajcie łez u bliźniego, bo jest to ogromne obciążenie. Prawdziwa miłość jest miłością pokorną. Pamiętajcie drogie dzieci, że wasza Niebieska Mama bardzo lubi jak jej śpiewacie. Sama również dołączam się do czci i uwielbienia Trójcy Świętej. Zapraszajcie Mnie często do waszej modlitwy, a zwłaszcza do modlitwy, do Ducha Świętego. Gdy Ja wstawiam się do Mojego Oblubieńca za wami i waszymi prośbami, On Mi nigdy nie odmawia.

Realizacja Bożych planów zbawienia, które Ojciec Niebieski przewidział od wieków, nabiera tempa. Kto z was odważy się ponieść więcej niż zwykle ofiar dla ratowania dusz?  Oczekujecie wielu darów i łask od Boga, ale czy sami jesteście gotowi ponieść ofiary przed Bożym Obliczem? Spójrz człowiecze, ile twój Bóg znosi od ciebie zniewag i upokorzeń? Czy  zechciałbyś Bogu zrekompensować, choć część z nich? Kocham was niezmiernie i przytulam każdego i każdą z was do Mojego Matczynego Serca i zamykam was w nim bardzo głęboko. Kocham was drogie dzieci i umacniam Moim Matczynym błogosławieństwem + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufajcie! Nie dajcie się pochłonąć matni pułapek  złych duchów. Kocham was!

 

16.VII.2002 r.  Ruda k/Sieradza,     godz. 653·                                                  Przekaz Nr 422

Proszę o znak-otrzymałem.

Bóg Ojciec.

            Kochany synu Żywy Płomieniu, Jam Jest Który Jest, mówię do ciebie, bom wybrał ciebie od wieków. Nie martw się zbytnio swoimi słabościami, jak sam widzisz pomagam ci je sam przezwyciężyć. Nie martw się także o czystość odbioru Słów Bożych. Poznasz w swym sercu, które Słowa pochodzą od Boga, a które z innych źródeł.

Kto z was drogie dzieci przy możliwości, jakie mam, wymyśliłby lepiej to wszystko com stworzył? Niektórzy hołubią złudzeniom, że jest całkiem inaczej. W końcu wpadają w bardzo subtelną pułapkę pychy. Pycha pod każdą postacią jest rzeczą bardzo złą, którą potrzeba zlikwidować. Kocham was słodkie stworzenia i pragnę waszego szczęścia, szczęścia z waszym Bogiem. Nie ma życia, ani szczęścia bez Boga. Ja sam jestem Stwórcą i Panem Wszystkiego. Czy jakiekolwiek stworzenie, jest w stanie cokolwiek uczynić, bez swojego Stwórcy? O nie, zupełnie nic!!! Nic, bo Ja Jestem Bogiem i Panem Wszechrzeczy i Mnie wszystko podlega wbrew ułudzie ojca wszelkiego kłamstwa, szatana.

Wejrzyj człowiecze w głąb stworzenia, w głąb tego, co cię otacza, choćby na tym świętym miejscu. Pragnę, aby jak najwięcej dzieci światłości, zechciało przygotować się do Mojego Święta, w pierwszą niedzielę sierpnia. W tym dniu, kto uczci Mnie, dam wiele Specjalnych Łask. Nie odmówię niczego nikomu, kto w tym dniu poprosi Mnie o cokolwiek, aby tylko się zgadzało z Moim odwiecznym planem.

Przyjmijcie dobrowolnie cierpienie, zdobądźcie się, aby uczynić siebie duszą - ofiarą. Teraz to jest bardzo ważne, bo dusze – ofiary, pomagają Mi w ratowaniu dusz idących z własnego wyboru na wieczne potępienie. Nie uczynię nic, co ty duszo – ofiaro, przed tym nie zaakceptujesz.

Czasami wiele nie rozumiesz, dlatego muszę tobą dobrze tobą pokierować i pouczyć, abyś dobrze zrozumiał i wykonał wszystko ku większej chwale Bożej i swojemu pożytkowi.

 Praktykujcie uwielbienie Boga i zadośćuczynienie przede wszystkim za swoje grzechy. Niweluje to skutki działania Bożej Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne i istotne, zwłaszcza dla całego stworzenia. Zechciejcie chcieć. Chciejcie upodobnić się we wszystkim do swojego Boga.

Czy dobrze odczytujecie wstępne oczyszczenie  i znak, jaki wam daję przez serię średnich i małych katastrof. Czy będę się musiał ubiec do upomnienia ciężkimi karami?  Czyż mam otworzyć paszczę ziemi, aby pochłonęła zło tego świata?

Pragnę nawrócenia wszystkich grzeszników. Czyż będę musiał użyć środków ostatecznych? Św. Jakub napominał ludzi, że się źle modlą. Czy bierzecie jego pouczenia poważnie? Czy wskazówki Św. Pawła w hymnie o miłości są niewystarczające? Otóż są wystarczające!!! Pragnę od was miłości, lecz tej świętej, ofiarnej. Kto z was, albo która z waszych miłości, dorówna miłości Boga? To nic, że daleko wam do ideału Miłości Boga. Dążcie do ideału tej miłości. Pragnę was w tym dniu umocnić, a szczególnie was będących na tym świętym miejscu.

Wpisałem was na stałe do Mojego Świętego Serca, do Księgi Żywota. Nie bójcie się diabła i jego zniewolenia. Jam jest jego Stwórcą i on także Mnie podlega, wykonuje Bożą Wolę i Boży Plan. Kocham was i błogosławię was błogosławieństwem specjalnym.   +  w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufajcie! Działajcie w dobrym, kocham was drogie dzieci!!!

 

3.VIII.2002 r. Warszawa Jelonki. ( U Sabinki)    godz. 022                                Przekaz Nr 423

Proszę o znak-otrzymałem.

Jezus Chrystus

            Kochany synu, bądź posłuszny Woli Bożej. Naucz się czułości i nie wstydź się łez przed swoim Bogiem. Oto odebrałem ci Łaskę snu, dopóki nie powiem dość. Wszystko, co ci mówiłem na adoracji jest prawdą. Pamiętaj o owocach, a reszta sama będzie się potwierdzać. Oto chcę doświadczyć cię wieloma krzyżami. Przyjmuję dziś twoją ofiarę. Słowa dotyczące twojej modlitwy, wbrew pozorom są prawdziwe i pochodzą ode Mnie twojego Pana i Boga, a nie od diabła, jak ci się wydało. Nie mogę spełnić niektórych z tych próśb, powody ci wytłumaczyłem w kościele. Umacniam cię dziś Moim specjalnym błogosławieństwem.  Błogosławię ciebie błogosławieństwem specjalnym,   +  w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufaj! Działaj w dobrym, nie bój się, kocham cię !!!

 

4.VIII.2002 r. Skoczów.    (Kaplica Boga Ojca)    godz. 1500                                      Przekaz Nr 424

Proszę o znak-otrzymałem.

Bóg Ojciec.

            Jam Jest Który Jest, dzisiaj mówię na tym świętym, uświęconym Moim zejściem i waszą modlitwą miejscu. Jak bardzo kocham was drogie stworzenia. Jak bardzo pragnę miłości, pokuty, wynagrodzenia, gdziekolwiek jesteście. Pokutujcie i wynagradzajcie Bożej Sprawiedliwości. Wina nie może zostać bez kary. Proście, proście, proście o wszystko, a zwłaszcza w tym dniu Mojego Święta. Tak mało jest modlitw. Także tu, na tym miejscu szatan ma dostęp do wielu dusz, także tych wybranych lub tych, którzy sami siebie takimi uczynili. Módlcie się o ich opamiętanie, bo ciężki sąd zbierają na siebie. Chcę, aby i oni chwalili Imię Boże, chwalili sercem. Pomóżcie swoją modlitwą, ale nie tą na pokaz, lecz tą płynącą z serca. Drogie dzieci, czy kochacie swojego Tatusia Niebieskiego??? Jeśli tak, jeżeli naprawdę tak, to chcę waszej przemiany serca. Podaj człowiecze rękę człowiekowi, od którego się odwracasz z niechęcią. Okaż mu miłość, pomimo swej nieraz głębokiej niechęci. Człowiecze, nie bądź obłudnym i połowicznym, bo taki Mi się nie podobasz. Komu masz się podobać bardziej, Bogu czy diabłu, ty sam wybierz.

Pragnę dziś w tym dniu zesłać wam łaskę pocieszenia i umocnienia. Jednak otrzyma ją jedynie ta dusza, która będzie prawdziwie przygotowana. Drogie dzieci obiecuję, kto czcić Mnie będzie i obchodzić Moje Święta ten na pewno nie pójdzie do piekła na wieczne potępienie, a gdy będzie gorliwy w tym rozpowszechnianiu, to dam duży stopień świętości jeszcze za życia, a po śmierci przyjmę najwyżej po krótkim czyśćcu w Moje Ojcowskie Święte Ramiona.

Ty człowiecze sam teraz wybieraj. Dam ci cierpienie i ciężki krzyż, lecz dam też cierpliwość i wytrwałość, tylko poproś Mnie o to. Warto Mi pomóc w ratowaniu dusz, bo nagroda przewyższy nieskończenie wiele razy trud i cierpienie, jakie ponieśliście. Kocham was, kocham was i to bardzo was kocham, dlatego każdą i każdego z was tulę do Mojego Ojcowskiego Serca i umieszczam w Nim na stałe. Błogosławię wam i tym słuchającym te Słowa i tym czytającym Potrójnym specjalnym błogosławieństwem w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen. Kocham was, o Moje kochane stworzenia, spróbujcie to docenić.

 

18.VIII.2002 r. Toruń    (W domu prywatnym)    godz. 900                                 Przekaz Nr 425

Proszę o znak-otrzymałem.

Duch Święty.

            Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Tchnę, kędy chcę. Pragnę drogie dzieci, aby żadne z was nie ograniczało dostępu, ani swobodnego działania Mojej osobie w swoich duszach. Kocham was i pragnę przemieniać was stale na lepsze, na Boży wzór, wasze serca i wasze dusze. Jednak czy pozwolicie Mi przeniknąć i przemienić was, abyście stali się według Serca Bożego?

 Dlaczego, aż tak wielu gardzi Bogiem i Bożymi Słowami? Człowieku grzeszny, opamiętaj się! Cofnąłem tobie o grzeszna ludzkości błogosławieństwo z natury. Teraz będą targać większością serc ciemności duszy. Dusze ludzi, zwłaszcza tych najbardziej niewiernych będą oczyszczone ogniem cierpienia, a zwłaszcza cierpienia duszy. Będzie to cierpienie ogromne, o wiele większe i przewyższające cierpienia ciała. Będzie ono cierpieniem skutecznie oczyszczającym.

Wiele było orędzi o Janie Pawle II. Większość z nich, pomimo ich sprzeczności ze sobą, są dobre, pochodzące  z Nieba. Pomimo ich prawdziwości nie wszystkie się wypełnią.

Realizacja Woli Boga, zawsze zależy od ofiar i modlitw ludzi wiernych Bogu. Jest ich wciąż stanowczo za mało. Wierni będą coraz częściej umacniani wieloma, różnorodnymi pociechami, aby nie upadli. Chcę działać w duszach, lecz one są zamknięte we własnych skorupach. Co do Jana Pawła II zrealizuję w pełni plan Boży i dam mu siłę i moc do działania. Niczym się nie sugerujcie. Szatan i masoneria są mocni, ale nie są wszechmocni. Moc Boża pochłonie i wykorzysta diabła do zbawienia dusz, pomimo, że on zły duch, chce inaczej. Nie dociekajcie drogie dzieci, co się ma wydarzyć. Poddajcie się Mojemu Świętemu działaniu. Gdy będzie odpowiednie wsparcie modlitewne i pokutnicze, dam wam o polskie dzieci na tyle dużą moc, że będziecie działali według Myśli i Planów Bożych. Będzie ciężko, szatan nie opuści swoich pozycji, które zajął, jednak Boża wszechmoc sprawi, że on ulegnie,

choć to dla wielu wydaje niemożliwe. Jonaszowi dam działać po umocnieniu na tyle silnym, aby nie wątpił. Ja sam będę z nim i z Mocą Bożą.

Teraz pragnę od was miłości i więcej czci skierowanej ku Mojej Świętej Osobie. Nie będę mógł nic zdziałać, ani uczynić w waszych duszach, gdy Mnie na to nie pozwolicie. Skuteczne i pełne działanie w was wyniknie, gdy poniesiecie niezbędne minimum cierpienia i ofiar. Dla wielu będzie to dość znaczną ofiarą. Cierpienie zdawać się wam będzie wiecznością, ale dni chwały przewyższą mocą i działaniem wszystko.

Nie na darmo Św. Paweł wołał, że „ani oko,..  ani ucho..” W tych dniach prób, wierni Bogu zostaną uchronieni. Będzie wielu, którzy otrzymają wyraźny nakaz w duszy lub we śnie i będą musieli opuścić swoje domostwa. Jeśli nie posłuchają, zginą. Pragnę was wszystkich słuchających i czytających teraz pocieszyć i umocnić. Wy jesteście jeszcze solą ziemi. Chcę, abyście nie utracili swojego smaku. Umacniam was dziś specjalnym błogosławieństwem w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen. Ufajcie i nie dajcie się pochłonąć złemu duchowi. Kocham was!!!

 

18.VIII.2002 r. Toruń    (W Wieczerniku)    godz. 2049                                               Przekaz Nr 426

Proszę o znak-otrzymałem.

Bóg Ojciec.

            Jam Jest Który Jest, kocham was niezmiernie zgromadzonych tu na modlitwie. Dziękuję wam za wierność i posłuszeństwo. Proszę was o większą wyrozumiałość pomiędzy wami oraz dobre i święte, serdeczne stosunki międzyludzkie. Pamiętajcie drogie stworzenia, że Ja wasz Bóg i Pan  kocham was niezmiernie. Pragnę od was większej miłości i zrozumienia.

Szatan coraz bardziej realizuje w praktyce plan podziałów i swarów każdego z każdym. Ludzie stają się coraz bardziej nerwowi i drażliwi. Wybrani wpadają w subtelną formę pychy. Niewielu z nich da sobie coś powiedzieć i przetłumaczyć. Wypełnianie Woli Bożej niech zmobilizuje was do aktywności bardziej, niż do działania pełnego destrukcji i zła.

Nie pozwólcie drogie dzieci wepchnąć się na drogę subtelnej pychy. Pycha zgubi każdego. Szatan działa w swojej nienawiści i sieje gdzie tylko może. Nie wolno wam pozwolić na pobłażanie i uśpienie, bo hipnoza grzechu zabije sumienie do tego stopnia, że stanie się całkiem nieczułe na cokolwiek. Czy stać was, abyście nieśli brzemiona jeden drugiego i nie przymuszali bliźniego do czynienia rzeczy, które sprawiają mu przykrość??? Czy dary jakie wam dałem, doceniacie?

Jest wielu, którzy uzurpują sobie dary, których nie mają i mieć nie będą. Czy chwalicie Boga za sen, który także jest łaską? Czy dziękujecie za sprawy pozornie oczywiste? Czy uwielbiacie i czynicie dziękczynienia swojemu Bogu?

Szatan działa gdzie tylko może. Jest wielu, co wątpi w wierność Mojego wiernego sługi, Jana Pawła II. Nie kierujcie się pozorami i złudzeniami. Pośród tych dobrych krąży wiele złych informacji i przekazów, które dotyczą Jego osoby. Potrzeba za Jana Pawła II i za całe duchowieństwo naprawdę wiele modlitw i ofiar. Niewielu już to czyni.

Szatan pod płaszczykiem dobra i wierności, lecz jest to wierność pozorna, czyni wiele zła. Kłamstwo szatana jest bardzo subtelne w wielu sprawach. Kto z was tak naprawdę kocha prawdę i dobro do stopnia heroicznego, aby za nią ponieść ofiary???

Pośród zła i goryczy, chcę wam przynieść, choć cień osłody. Ja Sam i Mój Pokój w waszych sercach, będziemy wam rozkoszą. Teraz uczcie się coraz więcej cierpliwości i miłości, zwłaszcza tej ofiarnej i świętej miłości. Zaczęliście dostrzegać prawie na każdym kroku rękę Mojej Sprawiedliwości. Czy bierzecie te ostrzeżenia na poważnie? Niewielu jest Mi prawdziwie wiernymi. Miłość nie jest kochana. Pragnę was wszystkich umocnić Moim specjalnym Ojcowskim Błogosławieństwem. Przyjmijcie go z miłością i z oddaniem. Błogosławię was dziś w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen. Ufajcie i nie dajcie się pochłonąć mocy złych duchów i złych ludzi. Kocham was!!!