Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus


Słowo wstępne

      Pan Jezus podyktował 16.XII.1998 r. Żywemu Płomieniowi kolejny ratunek dla świata - Nowennę do Najświętszego Dzieciątka Jezus, która jest źródłem wielu, wielkich Łask. Ta Nowenna ma charakter uniwersalny, bo można ją odmawiać przez cały rok, lecz jest ona głównie przygotowaniem dolŚwiąt Narodzenia Bożej Dzieciny i dlatego, należy Ją odmawiać przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia. Przy Jej odmawianiu modlimy się za żyjące dusze polecone Bogu, grupując je według stanu, jaki reprezentują (np. za biskupów, za kapłanów, za zakon, za chorych, za Polskę itp.) Nowennę należy odmawiać w następującej kolejności:

                                                           modlitwa wstępna.

                                                           modlitwy na każdy dzień.

                                                           Litania,

                                                           - dziesiątek Świętego Różańca (Tajemnica Narodzenia).

                                                           - Koronka

                                                           - modlitwa na zakończenie.

Koronka też daje wiele Łask, gdy odmawia się ją samą.

     Jezu, Światłości Świata, wychwalamy Twoje Święte Imię - Dzieciątka z Nazaretu. Dziękujemy Ci, Królu Wszechświata, że Swój Boski Majestat uniżyłeś się rodząc się w Żłóbku - Dziecięciem. Byłeś i jesteś zdradzany, opuszczony także przez Swoich. Twoja Agonia z Getsemani i Kalwarii powtarza się dziś. Jezu Wielkiego Miłosierdzia, Ty nieustannie wzywasz do opamiętania nieposłuszne na podobieństwo złych duchów, współczesne pokolenie, chcesz je ocalić w Swej Miłości. Nawet najbardziej marnotrawnym synom ukazujesz szansę powrotu do Domu Ojca. Dla uratowania grzeszników od piekła, gotów jesteś czekać aż sto lat na jedną duszę Swojego upodobania - zdolną do najwyższych ofiar. Dzięki ekspiacji takiej duszy zjednoczonej z Tobą, Mężu Boleści - otrzymują Łaskę zmiłowania pogrążeni w duchowej śmierci grzesznicy. Bądź uwielbiony Jezu, który przychodzisz do nas, jako bezbronne Dziecko pragnące ulżyć naszym cierpieniom. Apelujesz szczególnie do Swoich dzieci Światłości o całkowite zawierzenie Twojemu Najświętszemu Sercu oraz wyzbycie się lęków, zwłaszcza, gdy doświadczają one zniewag, zdrad i innych odrażających przejawów zła. Zawsze jednak jesteśmy świadomi swojej nędzy oraz tego, że za nasze przewinienia, spłaciliśmy Bogu tylko znikomy procent długu. Żałujmy, że utraciliśmy tyle bezcennego dobra. Niepojęty Boże, naucz nas kroczyć nową drogą Twojego Sprawiedliwego Prawa i Nakazów - ku doskonałości - zarówno, gdy będzie to droga wiodąca przez Górę Przemienienia, jak i przez Kalwarię. W tej ostatniej końcówce czasu, która nam jeszcze została, pamiętajmy też, że nieuchronnie zbliża się decydujący Dzień Sprawiedliwego Sądu i Bożej Chwały. W pokorze i posłuszeństwie przyjmijmy, więc wszystkie na nas dopuszczone próby, jako Znaki Oczyszczenia i Przebłagania za nasze nieprawości.

     W tej aktualnej Wielkiej Wojnie Duchów pozwólmy się prowadzić Najświętszemu Dzieciątku Jezus, które postępuje wyrozumiale pragnąc, aby wszyscy, jako dzieci Światłości - o czystym sercu - stali się uczestnikami Królestwa Bożej Chwały w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

     Od nas zależy czy usłyszymy dziś Głos Najświętszego Dzieciątka Jezus, które przychodzi do polskiego narodu, by pomóc dokonać zwycięstwa nad potęgą światowego zła? Czy będziemy adorować tę Wielką Miłość gorącym sercem umocnieni Chlebem Życia i czy spełnimy wszystkie Jego polecenia bez zastrzeżeń zanim przyjdzie, jako Najwyższy, Sprawiedliwy Sędzia? Tylko, że wtedy będzie to Sąd nad opieszałymi bądź martwymi duszami - bez ułaskawienia.

     Jezus Chrystus w Swej Łaskawości, jako Bezbronne Najświętsze Dziecię w obliczu wielkich katastrof grożących także i Polsce pochyla się nad nami i proponuje rozpoczęcie wielkiego Dzieła Odnowy Polskiego Narodu, byśmy po odrodzeniu, jako nowy Naród wybrany, stali się Jego Królestwem. Ten Niebieski Wódz - Odnowiciel pragnie wynieść polski Naród ponad wszystkie narody świata, które mają być też podniesione z upadku. Lecz, aby dokonało się to zwycięstwo, Odnowiciel poucza, że cały Naród na czele z hierarchią Katolickiego Kościoła ma paść na kolana i złożyć całą ufność w Nim - tak, by mógł On królować w Narodzie polskim - w naszych sercach, naszych rodzinach, parafiach, miastach, wsiach, w całej naszej Ojczyźnie.


 


Modlitwa wstępna

     O, Najświętsze, Najsłodsze Dzieciątko Jezus z Nazaretu! Ty Żywy Boże, jako Dziecię zechciałeś zejść na ten nędzny padół ze wspaniałego Nieba. Nikt z ludzi nie dorówna Twojej Świętej Miłości i Twojemu Poświęceniu. Składamy hołd uwielbienia przed Twoim Najświętszym Obliczem, dziecięcym oraz dojrzałym i dziękujemy Ci, Boże, za zadośćuczynienie, jakie złożyłeś za nasze grzechy Swojemu Miłosiernemu Ojcu. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal do Ciebie i bliźnich serca dziś żyjących ludzi.


Pierwszy dzień

     Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź głęboką Miłość w naszych sercach oraz sercach hierarchii Kościoła Katolickiego, który stworzyłeś. Najsubtelniejsze Dziecko Świata, narodzone w Betlejemskiej Stajence, a dziś znów cierpiące nawet z rąk wielu hierarchów, rozgrzej Swoją Miłosierną Miłością te serca i skieruj je na wyżyny doskonałości. Mój Boże, spraw, niechaj mocą Twojego Świętego Ducha Prawdy, całkowicie realizują oni Twoją Świętą Wolę i Twoje Drogi. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Drugi dzień

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzbudź nieustraszoną miłość w sercach kapłanów Katolickiego Kościoła. Nieskalane, Słodkie Dziecię narodzone w Betlejemskiej Szopie, a dziś niejednokrotnie cierpiące z powodu niegodnego pełnienia kapłańskiej służby - bądź błogosławione! Kiedy te kapłańskie dusze zostaną odnowione Światłością Świętego Ducha Prawdy, będą śpiewać Najświętszemu Hymn Dziękczynienia i Uwielbienia oraz staną się narzędziem Bożej Miłości i Pokoju. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Trzeci dzień

     Najmilsze, Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź gorliwą Bożą Miłość w sercach wybranych dusz z zakonów męskich i żeńskich Katolickiego Kościoła. Chwała Ci Słodki Jezusku, narodzony w Betlejemskiej Stajence, a dziś niejednokrotnie cierpiący z powodu grzechów tych wybranych dusz. Żarem Twej Świętej Miłości uwolnij ich od własnych błędów i zła, oraz tak uzdolnij tych wybrańców, aby promieniując swoją postawą i Bożym Słowem, otworzyli i przeszyli rozdarte, zbuntowane serca biednych grzeszników. Najczulsze Dziecię, spraw, aby te wybrane istoty obdarzone Darami Ducha Świętego, godnie pełniły Wolę Bożą do końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Czwarty dzień

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, ogarnij Swoją Miłością serca wybranych dusz - mistyków, którzy przekazują ludziom i Kościołowi prawdziwe, niczym nieskażone przez szatana Boże Słowa. Umiłowane Dzieciątko Jezus, zawróć te serca z drogi pomyłek. Oby Duch Święty odnowił ich nowym duchem unicestwiając wszelki grzech, gnuśność i moralny bezwład. Oby ci powołani już z odnowionym sercem, stali się przykładem dla innych potrzebujących nawrócenia oraz oby ukazywali niezawodną Drogę ku Doskonałości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Piąty dzień

      Cudny, Słodki Kwiecie, Najjaśniejsza Gwiazdo - Ukochane Dzieciątko Jezus cierpiące już od Żłóbka. Spójrz na wierny lud Katolickiego Kościoła. Ci nieraz błądzący frustraci, nie oddają Bogu należytej czci. Pochłonięci ułudą tego świata, tkwią w przeciętności, nie rozpoznając czyhających pułapek szatana. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal w ich sercach prawdziwą Bożą Miłość i spraw, by w Żarze Twojej Miłości wypalił się ich lekkomyślny grzech. Oby w każdym sercu zapłonęły jak słońce: Radość, Pokój, oraz Twoje Błogosławione Łaski. Amen.

 Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 


Szósty dzień

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, rozgrzej Ogniem Twej Miłości dusze biednych, zagubionych ludzi oraz tych, którzy błądzą całkowicie w ciemnościach grzechu i niewiedzy. Wstrząśnij też ich zbłąkane serca i umysły Twoim ludzkim Małym, ale Boskim Wielkim i Gorącym Serduszkiem. Dotknij ich tak Wielką, Wspaniałą Miłością, by uwierzyli, że tylko Ty jesteś, Boże ich Najwierniejszym Przyjacielem i Obrońcą. Wtedy zrozumieją, że tylko z Tobą, Panie, zakróluje Jedyne Dobro i Prawdziwe Życie i będą przez Wieczność sławić Imię Boga! Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień

      Najwierniejsze Dzieciątko Jezus, przyjdź i rozpal żarem Swej Czystej, Wspaniałej Miłości dusze oziębłe, które są daleko od Katolickiego Kościoła. Ukochane Dzieciątko Jezus, tak bardzo cierpiące w Betlejemskiej Stajence, a dziś tak mocno ranione oziębłością i brakiem ufności, ocal i wskrześ te zlodowaciałe dusze. Jak lodołamacz krusz duchową martwotę serc tych biednych grzeszników. Ześlij takie Dary Ducha Świętego dla wyzwolenia ich z duchowej niemocy, z niewoli grzechu, aby na zawsze zjednoczyły swoje serca z Bożym Sercem i aby modliły się żarliwie o nawrócenie całej ludzkości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Ósmy dzień

      Najdroższe Dzieciątko Jezus, rozpal Twoją Nieskończoną miłością dusze naszych wszystkich krewnych oraz znajomych - drogich naszemu sercu, a także naszych wrogów. Najmilsze Dzieciątko, któreś tak bardzo cierpiało w Stajence Betlejemskiej, a dziś cierpisz od tych dusz poleconych przeze mnie w modlitwie. Naucz nas wszystkich miłowania nieprzyjaciół. Niech Ogień Miłości Twojego Serca rozgrzeje też te wspomniane, biedne dusze i zniszczy tkwiące w nich zło, tak, aby wyzwolone od demona złości zostały przeniknięte Bożym Duchem Miłości i promieniowały tą Życiodajną Siłą na swe otoczenie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dziewiąty dzień

      Wszechmocne Dzieciątko Jezus, rozjaśnij Twoją Czystą, Potężną Miłością te dusze, które przedstawi Ci dziś Twoja i nasza Święta Matka oraz poleci Ci je Sama. Najczulsze Dzieciątko, spraw, aby nieustannie była pełniona Wola Świętej Trójcy. Oby żar tej Miłości i Moc Ducha Świętego ogarnęły cały Kościół Święty, a zwłaszcza polecone Ci dusze. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa na zakończenie po każdym dniu Nowenny

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, Synu Boży, który jesteś Słowem od Początku, który stworzyłeś świat i zostałeś Ukrzyżowany, by na nowo zostało zawarte Przymierze pomiędzy grzesznym światem, a Twoim Miłosiernym Ojcem. Narodziłeś się w Betlejemskiej Grocie, jako maleńkie, kruche, zwyczajne dziecko ukrywające Swój Boski Majestat, niepoznane i nieprzyjęte przez swoich. Utajony Boże, zawsze byłeś i jesteś Znakiem Sprzeciwu dla zbuntowanego świata. Trudno Cię rozpoznać i zobaczyć także dziś - cierpiącego w Tabernakulum, jako Ofiara Miłości. Boskie Dziecię, uświęć nasze serca tak, jak serca ubogich pasterzy w Żłóbku Betlejemskiej Stajenki oraz tak, jak serca mędrców szukających Prawdy - poprzez ubóstwo, pokorę, łagodność i kochające oczy.


Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego, kocham i wielbię Cię.

N. Dz. J., w którego przyjściu poznajemy Miłość Boga Ojca -...

N. Dz. J., jedyna nasza Drogo do Ojca Przedwiecznego -...

N. Dz. J., przychodzące w Mocy Ducha Świętego -...

N. Dz. J., Odwieczna Światłości -...

N. Dz. J., dla którego stworzony został cały świat -...

N. Dz. J., Boże Przymierza zawartego z Patriarchami -...

N. Dz. J., Sługo Boży, Emanuelu zapowiadany przez Proroków -...

N. Dz. J., Potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego -...

N. Dz. J., przywołane na ziemię Miłością Maryi -...

N. Dz. J., z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone -...

N. Dz. J., przez swą Matkę uczczone -...

N. Dz. J., w pieluszki owinięte -...

N. Dz. J., w żłóbku położone -...

N. Dz. J., Panieńskimi piersiami nakarmione

N. Dz. J., zachwycone Niepokalanym Sercem Matki -...

N. Dz. J., Błogosławiony Owocu łona            Najświętszej Dziewicy -...

N. Dz. J., poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej -...

N. Dz. J., Wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę Miłości -...

N. Dz. J., Nauczycielu Swojej Matki -...

N. Dz. J., przez Aniołów uwielbione -...

N. Dz. J., przez pasterzy uczczone -...

N. Dz. J., przez gwiazdę wskazane -...

N. Dz. J., dające radość św. Janowi w łonie Matki -...

N. Dz. J., błogosławiące św. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka -...

N. Dz. J., Wszechmocny, Uwielbiony przez  Maryję w Jej pieśni -...

N. Dz. J., Światło nocy betlejemskiej -...

N. Dz. J., przez mędrców Tajemniczymi Darami uczczone -...

N. Dz. J., przez Najśw. Maryję Pannę do Świątyni przyniesione -...

N. Dz. J., przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte -...

N. Dz. J., przez prorokinię Annę uwielbione-

N. Dz. J., przez króla Heroda prześladowane

N. Dz. J., do Egiptu przeniesione -...

N. Dz. J., pomordowanych młodzianków Koroną Męczeństwa obdarzające -...

N. Dz. J., z Egiptu do Ziemi Żydowskiej przyprowadzone -...

N. Dz. J., w Nazarecie wychowane -...

N. Dz. J., dla wielkiego posłuszeństwa i wszelkich cnót przez każdego ukochane -...

N. Dz. J., w Świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane -...

N. Dz. J., z największą radością znalezione-...

N. Dz. J., Światłości Wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca -...

N. Dz. J., radości śpiewających Aniołów -...

N. Dz. J., przynoszące na ziemię Pokój ludziom dobrej woli -...

N. Dz. J., powierzone przez Boga Ojca opiece Przeczystego Józefa -...

N. Dz. J., nazywane Synem Cieśli -...

N. Dz. J., zjednoczone ze Świętym Józefem więzią wzajemnej Miłości -...

N. Dz. J., z Miłością przyjmujące wszystkich             pasterzy i wszystkich ubogich -...

N. Dz. J., przyjmujące dary serc Trzech Królów i wszystkich narodów -...

N. Dz. J., zagrożone przez nienawiść Herodów wszystkich czasów -...

N. Dz. J., wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech -...

N. Dz. J., szukające pokarmu Miłości w naszym domu -...

N. Dz. J., szukające ciepła i miłości w moim sercu -...

N. Dz. J., obecne w rodzinach złączonych modlitwą -...

N. Dz. J., szukające Symeonów, którzy wezmą Cię w objęcia -...

N. Dz. J., będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą -..

N. Dz. J., Nadziejo i Pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku -...

N. Dz. J., dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka -...

N. Dz. J., przez Twoją ucieczkę do Egiptu Pociecho wygnańców z ojczyzny -...

N. Dz. J., wzrastające w Łasce u Boga i u ludzi -...

N. Dz. J., radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin -...

N. Dz. J., Wzorze posłuszeństwa rodzicom-...

N. Dz. J., miłujące ubóstwo, cichość i pokorę…-

N. Dz. J., Wzorze czystej, radosnej dziecięcej zabawy -...

N. Dz. J., Doskonałe we wszystkich Swoich myślach, słowach i czynach -...

N. Dz. J., Straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież -...

N. Dz. J., Nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu -...

N. Dz. J., rodzące się w Tajemnicy Ofiary Mszy Świętych, na ołtarzach całego świata-..

N. Dz. J., spragnione wielkiej Miłości kapłanów -...

N. Dz. J., oddające się nam w Chlebie - Hostii Przenajświętszej -...

N. Dz. J., Sercem Swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi -...

N. Dz. J., nasza Miłości teraz i na wieki -...

N. Dz. J., Chwało Kościoła teraz i na wieki-...


Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od wszelkiego złego - wybaw nas, Jezu!

Od grzechu każdego -...

Od nieuszanowania w Kościele -...

Od gniewu wszelkiego -...

Od kłamstwa i obłudy -...

Od złych mów i gorszących przykładów -...

Od złych nałogów -...

Przez Wcielenie Twoje -...

Przez prześladowania i cierpienia Twoje -...


My grzeszne dzieci Twoje - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, N. Dz. J.

Abyś na nas miłościwie spojrzeć raczył -...

Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, Łaskawie przyjąć raczył -...

Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać raczył -...

Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył -...

Aby Światło Ewangelii Świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa -...

Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana -...

Abyś nas od zepsucia uchronić raczył -...

Abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył -...

Abyś naszych duszpasterzy Boskim Światłem i Mocą obdarzyć raczył -...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, N. Dz. J.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, N. Dz. J.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad N. Dz. J.

 

                                                           W - Słowo stało się Ciałem.

                                                           O - I zamieszkało między nami.


 

Módlmy się.

 Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się "jak dzieci" czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.Tajemnica Trzecia Radosna Różańca Świętego, „Narodzenie N. Dz. J.”


1 x Ojcze nasz...

      10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...


Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus.


Na wstępie

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...  

Wierzę w Boga...   Chwała Ojcu...   3x


Na dużych paciorkach 1x

Najświętsze Dziecię Jezus, siej Bożą Miłość w serce moje i w serca grzesznego ludu.


Na małych paciorkach 10x

Najświętsze Dziecię Jezus, obudź w nas prawdziwą Bożą Miłość.


Na zakończenie.  3x

Najświętsze Dziecię Jezus wyślij mnie na żniwo w tej Apokaliptycznej Winnicy.


Módlmy się.

            Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się „jak dzieci” czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.