Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Słowo wstępne.

Oto dziś z Mojej Świętej Woli powstała nowa Nowenna do Mojego Najświętszego Serca. Zachęcam was drogie dziateczki do tego, aby wypraszać dla siebie i innych u Mojego Świętego Serca to, co wypływa z Jego wnętrza, to jest Boża Miłość, Litość, Miłosierdzie i szereg innych Bożych Przymiotów. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Serca, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie panować nad sobą i tym co czynicie oraz myślicie.

Nowa Nowenna do Mojego Świętego Serca, porusza czułą strunę Mojego Serca. Im gorliwiej będziecie prosić, im więcej serca w tę modlitwę włożycie, tym więcej, tym bogaciej i hojniej będę mógł was obdarować. Nigdy nie zniechęcajcie się trudnościami, lecz pokonujcie je jedne po drugich. Każdy kto będzie się modlił tą nową modlitwą, będzie obdarzony darem Miłości Mojego Serca, które z łatwością pokonuje potęgę demonów. Tą, która pośredniczy wam wszelką Łaską jest Maryja, Moja Ukochana Mama. Proście o Bożą Miłość i inne dary dla siebie, dla waszych rodzin, dla waszych wrogów, waszych nieprzyjaciół, dla waszych kapłanów, biskupów, itp.

Chcę, abyście dzięki tej Nowennie rozbudzili w sobie i w innych Bożą Miłość, byście z miłością chcieli czerpać z Mojego Świętego Serca wszelkie Dary i Łaski. Chcę, by zapłonęła wewnątrz waszych serc i dusz miłość, która płonie w Moim Świętym Sercu. Kto będzie się modlił tą Nowenną w całości, a nawet Jej poszczególnymi częściami, dozna opieki Mojego Świętego Serca, a serca zimnych i zademonionych osób będą topniały, bo demon nie będzie mógł wytrzymać siły Bożej Miłości, a tym samym będzie zmuszony do odejścia, ze swoją bezsilną wściekłością. Wielu opętanych będzie uwolnionych przy pomocy tej modlitwy. 

Modląc się tą modlitwą - Nowenną, poruszycie skamieniałe serca zatwardziałych grzeszników na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc, w każdej waszej potrzebie, kłopocie, nawrócą się, zmienią swoje życie, odejdą od demona. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Serca, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie pracować nad sobą, nad swoją ułomnością, grzesznością.

Módlcie się do Mojego Świętego Serca, módlcie się modlitwami gotowymi, ale i tymi, które płyną z wnętrza waszych czystych serc i dusz.

Zazdrosny przeciwnik waszego zbawienia, waszego szczęścia, pilnuje, aby nie było wam zbyt łatwo. Zechciejcie docenić wysiłek i trud Mojego Świętego Serca, to że nieustannie podejmuje wszelkie wysiłki i starania o to, aby każde z was mogło finalnie trafić do Nieba, do wiecznego szczęścia i radości. Złe duchy są o was i wasze szczęście piekielnie zazdrosne. Pałają zemstą i czynią wszystko, aby utrudnić wam dojście do Nieba, jedyny ratunek dla was jest w wierności Mojemu Sercu i pełnieniu Woli Bożej.

Oto obietnice:

Każdemu kto będzie modlił się tą modlitwą - Nowenną do Najświętszego Mojego Serca, dam niezbędną odwagę i wleję w serce tyle Bożej Miłości, że osoba ta będzie promieniować na inne dusze.

Modląc się tą modlitwą - Nowenną, poruszycie twarde serca zawziętych grzeszników na tyle, że mięknąc nawrócą się.

 Obiecuję modlącym się członkom Kościoła Świętego wielki wzrost Bożej Miłości w tych, za których się modlą.

Obiecuję, że każdy kto będzie się modlił tą Nowenną do Najświętszego Mojego Serca, spowoduje wzrost Bożego Ducha u siebie i tych, za których będzie się modlić, a przy tym będzie pokonany szatan, który nie wytrzyma presji Bożej Miłości i zmuszony będzie uchodzić w popłochu.

Każda osoba, która choć raz odmówi tę Nowennę, nie będzie potępiona, a Moje Święte Serce dbać będzie o tego człowieka, jak o swoją chwałę.

Każdy czciciel Mojego Świętego Serca będzie bardzo sowicie nagrodzony przeze Mnie w wieczności, jaśnieć będzie specjalnym blaskiem Chwały Bożej.

Każda prośba, która będzie zaniesiona do Mojej Osoby dotycząca wzrostu Bożej Miłości w osobie, która o to prosi i w osobach za które prosi, będzie szybko wysłuchana.

To są obietnice, które obiecuję wypełnić za uczczenie Mojego Świętego Serca, więc nie lękajcie się prosić i modlić.

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

- modlitwa wstępna,

- modlitwa na każdy dzień Nowenny,

- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i dodatki,

- Tajemnica Druga Bolesna – Bolesne Moje Biczowanie.

- Koronka do Najświętszego Mojego Serca,

           - modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

          Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Miłości, obiecuję specjalną opiekę Bożej Miłości i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

          Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem. 

          Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można także odmawiać w inny sposób, który pomnoży Boże Łaski o 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.

          Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.

Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam o 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny  w następnych latach  odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Święte Serce was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu wszelkiej Łaski Bożej. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy, Nowenny. †

                                                                                                      Jezus Chrystus.

Łagów k. Zwolenia, 20 lipca 2020 r.

 

 

 

Modlitwa wstępna.

            Najświętsze, Ukochane Serce Pana Jezusa, które Jesteś Wspaniałe, Litościwe, Nieogarnione, Miłosierne, także Sprawiedliwe i Surowe, lecz zewszechmiar Kochające całą zabłąkaną od grzechów i win ludzkość. Bardzo proszę o łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła mi takie Dary i Owoce Ducha Świętego, takie Dary Twojego Najświętszego Serca, jakie Ty Sam chcesz mi udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask Bożych potrzebnych dla mnie i innych za których Cię proszę, jak również bym jeszcze lepiej okazywał Tobie miłość i do niej podążał za wszelką cenę.  Amen.

Pierwszy dzień

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o wygnanie szatana działającego na Kościół Święty, a także o udzielenie Kościołowi Świętemu wszelkich możliwych Łask Bożych.


          Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że nas chciałeś odkupić, położyć fundament pod nasze zbawienie. Wszechmocny Boże, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobro, Łaski, w tym najcenniejszą, bo Łaskę naszego zbawienia, którą nam zapewniasz mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami, mimo naszych wad, nędzy i wszelakiej ułomności. Podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i wszelką nędzę duchową, obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańsze Serce Naszego Jezusa, bądź uwielbione i błogosławione! Proszę Cię o Wszechpotężny Władco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, abyś zechciał wygnać szatana działającego na nasz Kościół Święty, który założyłeś. Zechciej pomóc swoją Mocą, na naszą prośbę, by wymóc na wszystkich rządzących w Kościele Świętym przełożonych wszystkich szczebli ich nawrócenie, by opamiętali się z zajadliwości swoich grzechów, odstąpili od demonów, którym służą przez swoje grzechy, a te by ich opuściły na dobre. Udziel Kościołowi Świętemu tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mógł spokojnie realizować swoją misję, to do czego go powołałeś, a w konsekwencji pomóż doprowadzić wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Drugi dzień

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o nawrócenie się wszystkich ludzi na świecie, nie będących w jedności z Kościołem Świętym.

          Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Świętej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Twoją Ofiarę, która wykupiła nas z Rąk Bożej Sprawiedliwości, a która nieustannie nas uświęca.

Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, Ty Jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca, oraz serca wszystkich ludzi na ziemi, nie będących w jedności z Kościołem Świętym oraz zbałamucone nasze umysły. Niech Twoje Przenajświętsze Serce rozproszy panujące ciemności, a Twoje święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem i dopomogą naszym udręczonym braciom będącym poza Kościołem Świętym. Proszę Cię o Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, o nawrócenie ludzi będących poza Kościołem Świętym, zwłaszcza tych, którzy są z dala od prawdziwej wiary i właściwego Bożego Światła, a nie w ułudzie demona, poprzez którą tkwią w błędach. Udziel im wszystkim tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować to, co stanowi Wolę Bożą, nawrócili się i nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała Ojcu...


Trzeci dzień


          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na kapłanów i hierarchię Świętego Kościoła Katolickiego. Proszę Cię o rozpalenie ich serc miłością oraz nawrócenie tych, którzy odeszli od kapłaństwa lub są na drodze do odejścia.

          Najczulsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa,  składam Ci gorące podziękowania za wszystkie Cuda i Łaski, którymi nas darzysz, głównie zaś za Zbawienie naszych dusz, a także dusz kapłańskich, zakonnych oraz biskupów, kardynałów i Papieża. Spraw to o Najświętsze Serce Jezusa, aby mogli oni skorzystać z Łaski Zbawienia. Ty, który zechciałeś ofiarować się za nasze i ich winy na haniebną śmierć, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć, ludzi świeckich, ale też kapłanów, zakonników i zakonnic oraz dusze biskupów kardynałów i Papieża. Najświętszy Boże, pomóż nam w ratowaniu ich dusz, dusz ciężkich grzeszników, zwłaszcza z grona kapłanów i hierarchii naszego Świętego Kościoła Katolickiego, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Pełne Dobroci i Miłości Najświętsze Serce Jezusowe, zadziałaj na kapłanów, biskupów, kardynałów oraz Papieża, którzy podejmują niejednokrotnie tendencyjnie pod wpływem diabła złe, krzywdzące innych decyzje, nawróć ich, opamiętaj. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Czwarty dzień 

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o zmiłowanie się nad Żydami i Chazarami.

          Najczulsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, Ty, który oddałeś Swoje Życie także za tych biednych ludzi, prosimy Cię o ratunek dla nich, by Twoje Święte Serce, otworzyło ich zapiekłe z nienawiści serca. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna ich dusza nie poszła na potępienie wieczne. O Najświętsze Serce Jezusa, które tak bardzo pałasz do nas Miłością, który zechciałeś dać Swoją Ofiarę z Krwi spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla tych biednych dusz. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, zwłaszcza tym, które są już blisko bram wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na Twój wzór. Ukochane, Najświętsze Serce Jezusa, powstrzymaj złe, złowrogie działanie ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego, aby nie działali źle, zwodniczo i niesprawiedliwie. Rozgrzej ich zapiekłe od grzechów serca. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z Tobą wieczności. Amen.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Piąty dzień 

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na muzułmanów całego świata, a także o rozpalenie w ich sercach ognia miłości do Prawdziwego Boga, przez Twoje Święte Serce.

          Najmiłosierniejsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, pełne Miłosierdzia, proszę Cię o rozpalenie żaru prawdziwej Miłości do Prawdziwego Boga w sercach tych biednych ludzi, które są pełne nienawiści i jadu smoka piekielnego. Prosimy Cię o to, przez Twoje Święte, Najlepsze Serce.

 Ty Sam nam dajesz wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z ich opresji, prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych nieszczęsnych, błądzących dusz, aby nawrócili się i jak najprędzej mogli oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. One wiele zawiniły swoim grzesznym życiem, ale było i jest to głównie wynikiem ich duchowej ułomności, ociężałości ich serca i nieznajomości Prawdziwego Boga. Proszę Cię o Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Jezusa o opamiętanie muzułmanów, by nas nie mordowali, nie krzywdzili. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z Tobą wieczności. Amen.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień 


          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na wrogów naszego narodu. Rozpal Swoim Świętym Sercem w nich tak wielką miłość, aby zaprzestali swojego złowrogiego działania na nasz Polski Naród.

          Najżyczliwsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Ty i Twoja Święta Mama wielokroć wskazywaliście całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją Zbawienną Radą. Jednak Twoje Święte, Kochające Serce nadal bije dla nas współczuciem, pomimo naszej wielkiej nędzy. Z pokorą prosimy Cię o Najczulsze, Najświętsze, Serce Naszego Zbawiciela o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha, poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Ocal nas, nasz Polski Naród, abyśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Prosimy Cię i błagamy o nawrócenie się i opamiętanie wszystkich wrogów naszego umęczonego przez nich narodu. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z tobą wieczności. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Siódmy dzień

          O Najświętsze Serce Mojego, Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco przez wrogów naszych rodzin. Zmiłuj się nad nimi, nawróć ich serca, przemień je, by stały się podobne do Twojego Świętego Serca.

            Przeczyste, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich doskonałych, Świętych Planów, bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Pomóż go nam pokonać. O Uwielbione, Najświętsze Serce Mojego Zbawiciela spraw, abym zachowywał każde Twoje Słowo, które wypowiadasz, spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Proszę Cię również o nawrócenie wrogów naszej rodziny, tych, którzy chcą ją rozbić, zniweczyć i zniszczyć. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli nawrócić się i spokojnie realizować Bożą Wolę, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z Tobą wieczności. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień 

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o zmiłowanie się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi na wszystkich jego poziomach, które wypłacają się Bożej Sprawiedliwości. Ulituj się nad nimi na naszą prośbę i dla Łaskawości Twojego Świętego Serca, daruj im długi i zechciej zaprowadzić je do Nieba


          Nieśmiertelne, Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o litość dla dusz w czyśćcu cierpiących. Najlepsze Serce Mojego Pana i Władcy, daj mi moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste, a nade wszystko skutecznie pomaga duszom w czyśćcu cierpiącym. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko dobro. O Sprawiedliwe Serce Mojego Zbawiciela, udziel nam łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach, a duszom czyśćcowym daj tak wielką Łaskę, która zapewni im uwolnienie z czyśćca i pozwoli wejść w podwoje Nieba. Proszę cię również, aby nawrócili się ci, którzy mają dziś umrzeć, skonać, aby nie musieli zbyt długo cierpieć w czyśćcu. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli być zbawieni, a przez to skutecznie realizowali Bożą Wolę. Amen.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dziewiąty dzień 

          O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na nas samych i udziel nam samym, obfitości Darów i Łask płynących z Twojego Świętego Serca. 

          Przedwieczne, Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, dziś przedstawiamy Ci nasze własne prośby i błagania, nasze własne osoby. O Najlitościwsze Serce Mojego Zbawiciela spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas samych. Wysłuchaj wszystkiego tego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Twoja Święta, Kochana Mama. Usłysz moją prośbę, moje pokorne wołanie, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść Wszechpotężne, Święte Serce Mojego Zbawiciela, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Pomóż odkryć mi wszelkie ukryte, podstępne pułapki demona, usuń je i spraw, aby moje serce było podobne do Twojego Świętego Serca. Amen

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu Świata Boże -

 Duchu Święty Boże -

 Święta Trójco Jedyny Boże -

 Najświętsze Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

                     - zmiłuj się nad nami.

  Najświętsze Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone -

  Najświętsze Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone -

  Najświętsze Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu -

  Najświętsze Serce Jezusa, Świątynio Boga -

  Najświętsze Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego -

  Najświętsze Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios -

  Najświętsze Serce Jezusa, gorejące Ognisko Miłości -

  Najświętsze Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Miłości Skarbnico -

  Najświętsze Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne -

  Najświętsze Serce Jezusa, Cnót Wszelkich Bezdenna Głębino -

  Najświętsze Serce Jezusa, Wszelkiej Chwały Najgodniejsze -

  Najświętsze Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie serc wszystkich -

  Najświętsze Serce Jezusa, w którym są wszystkie Skarby Mądrości i Umiejętności -

  Najświętsze Serce Jezusa, w którym mieszka cała Pełnia Bóstwa -

  Najświętsze Serce Jezusa, w którym Sobie Ojciec bardzo upodobał -

  Najświętsze Serce Jezusa, z którego Pełni wszyscyśmy otrzymali -

  Najświętsze Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata -

  Najświętsze Serce Jezusa, Cierpliwe i Wielkiego Miłosierdzia -

  Najświętsze Serce Jezusa, Hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają -

  Najświętsze Serce Jezusa, Źródło Życia i Świętości -

  Najświętsze Serce Jezusa, Przebłaganie za grzechy nasze -

  Najświętsze Serce Jezusa, zelżywością napełnione -

  Najświętsze Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte -

  Najświętsze Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne -

  Najświętsze Serce Jezusa, włócznią przebite -

  Najświętsze Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy -

  Najświętsze Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze-

  Najświętsze Serce Jezusa, Pokoju i Pojednanie nasze -

  Najświętsze Serce Jezusa, Krwawa Ofiaro grzeszników -

  Najświętsze Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie -

  Najświętsze Serce Jezusa, Nadziejo w Tobie umierających -

  Najświętsze Serce Jezusa, Rozkoszy Wszystkich Świętych -

 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

W. Jezu Cichy i Pokornego Serca.

     O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się.

          Wszechmogący, Wieczny Boże wejrzyj na Serce Najmilszego Syna Swego i na Chwałę i Zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego Miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu. Sercu Pana Jezusa.

          O Jezu Najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza, Twoją Jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dziś każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam o Panie nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili; spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły albo niezgoda oddziela! Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam Zbawienie, Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

 

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

          O Jezu, któremu Miłość do ludzi odpłaca się wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością; oto my klęcząc przed Tobą szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje Miłujące Serce. Pamiętajmy, że i my mieliśmy nieraz udział w tym niegodziwym postępowaniu, dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione, ale i tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia albo uparci w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu Świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twego Prawa.

          Za wszystkie występki nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie go przez budzące grozę świętokradztwa. Wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy własną krwią mogli zmyć te wszystkie występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach.

Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich świętych i pobożnych wiernych. Przyrzekamy z głębi serca, ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej Łaski wynagradzać za grzechy popełnione przez nas i naszych bliskich i za obojętność na tak wielką Miłość Twoją silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem Prawa i Ewangelii, a zwłaszcza Praw Miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, Najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wynagrodzicielki ten Akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.Módlmy się.

          Najświętsze Serce naszego Zbawiciela, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości i realizowania każdej Woli Twojego Świętego zranionymi naszymi grzechami Serca. Amen.


Różaniec Święty Druga Tajemnica Bolesna – Biczowanie Pana Jezusa.

Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...


Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Na wstępie


Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…  Chwała Ojcu…3x


Na dużych paciorkach.  1x


Bądź Uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe, zechciej zlitować się nade mną

i dopomóż mi osiągnąć Niebo.


Na małych paciorkach.  10 x

Najświętsze Serce Jezusa, kocham Cię, uwielbiam Cię,

dopomóż mi w walce z moimi grzechami.


Na zakończenie.  3 x


Najświętsze Serce Jezusa, kocham, sławię i uwielbiam Cię z całego mojego serca, proszę Cię zlituj się nade mną, nad moją rodziną, nad wszystkimi grzesznikami.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny.

     Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu, które Samo się poświęciło dla naszego Odkupienia, spraw, w Swojej Wielkiej Świętości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Najświętsze Serce Jezusa, które Jesteś Najdoskonalszym Źródłem Wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Zechciej ustrzec wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem i nadmiernymi atakami Aniołów ciemności. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Twoim  Świętym Ciałem i Krwią wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Spraw o Najświętsze Serce Jezusa, abyśmy mogli uprosić w tej modlitwie - Nowennie potrzebne dla nas Łaski Boże i abyśmy doczekali się  otrzymania stosownych Łask dzięki tej Nowennie. Amen.