Nowenna do Boga   Ojca

Nowenna do Boga Ojca

Słowo wstępne

     Bóg Ojciec podał z ogromną troską w dn. 1.06.1999 r. przez Żywego Płomienia kolejny wielki ratunek dla dusz, zwłaszcza dla tych, które są porywane przez wielu złych duchów. Nasz Niebieski Ojciec zapewnia, że ci, którzy czczą Jego Osobę, osiągną wysoki poziom świętości. Obiecuje swoim czcicielom taką ilość i takie Łaski, ile zdoła przyjąć błagająca dusza. Tę Nowennę oraz Koronkę można odmawiać na kilka sposobów:

 1. Nowenna odmawiana nieustannie - po dziewięciu dniach modlitwy zaczyna się od początku,

 2. Odmawia się przez dziewięć dni, przed każdym siódmym dniem każdego miesiąca (właśnie wtedy czci się dzień Boga Ojca),

 3. Odmawia się przez dziewięć dni przed pierwszą niedzielą sierpnia (jest to dzień, kiedy wypada Święto Boga Ojca, czyli raz w roku). Bóg Ojciec obiecuje odmawiającym tę Nowennę już tu na ziemi odczuwalne Łaski, a w Wieczności Niebieskiej, niezwykły blask chwały.

 

Modlitwa wstępna

     Ojcze Przedwieczny, który jesteś Nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy, ale i Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz nam udzielić. Ojcze godny uwielbienia, proszę Cię, o jak najwięcej Łask potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.


Pierwszy dzień

     Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, Ukochany Ojcze, moje Schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra, Łaski, które nam zsyłasz, Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź Uwielbiony i Błogosławiony!

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Drugi dzień

     Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym Tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy pełen Litości, Ty jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną Błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Trzeci dzień

     Najczulszy Ojcze Niebieski, składamy Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś, za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii, a wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Czwarty dzień

     Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na wieczne potępienie. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś Ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku przygotuj na godzinę odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali, ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram wieczności. Pomóż im nieść ich własny Krzyż, na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Piąty dzień

     Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca, jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win, a jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Szósty dzień

     Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny grzeszny człowiek z powodu swej głupoty, pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce Ojcze, nadal bije dla nas współczuciem. Z pokorą prosimy Cię Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Siódmy dzień

     Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów, bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój Uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek, na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów - pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Ósmy dzień

     Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmi siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca, na naszych Bożych posterunkach.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dziewiąty dzień

     Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi - ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze -...

Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów

Ojcze Przedwieczny, Chwało i celu naszej wędrówki -...

Ojcze Przedwieczny, Chwało Świętych w Niebie -...

Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia-...

Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze -...

Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych swych przymiotach -...

Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu -...

Ojcze Przedwieczny, nieszczędzący Syna Swojego dla naszego Odkupienia -...

Ojcze Przedwieczny, dający nam Matkę Syna Swojego -...

Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający -...

Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko -...

Ojcze Przedwieczny, Żarliwy i Płomienny-.

Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości -...

Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże -...

Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego-…                            

Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen Łaskawości -...

Ojcze Przedwieczny, ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką -...

Ojcze Przedwieczny, patrzący na nas przez Rany Syna Swojego -...

Ojcze Przedwieczny, objawiający wszelkie Tajemnice Boże -...

Ojcze Przedwieczny, opiekujący się Kościołem i stworzeniem -...

Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo -...

Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i duchów czystych -...

Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się -...

Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach -...

Ojcze Przedwieczny, Mądry w Swych Zarządzeniach -...

Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny -...

Ojcze Przedwieczny, dający zawsze dobre i Mądre Rady -...

Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości -...

Ojcze Przedwieczny, dający natchnienie naszej pobożności -...

Ojcze Przedwieczny, wiedzący o wszystkim

Ojcze Przedwieczny, widzący wszystko i wszędzie -...

Ojcze Przedwieczny, przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...

Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza-..

Ojcze przedwieczny, niedający z nikim, ani z niczym się porównać -...

Ojcze Przedwieczny, dochowujący Przymierza na wieki - ...

Ojcze Przedwieczny, Obietnico wypełniająca się zawsze -...

Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze wypełniające się -...

Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym -...

Ojcze Przedwieczny, siejący Cnoty dla dusz czystych -...

Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy -...

Ojcze Przedwieczny, dający nam ze Swej Pełni -...

Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

Ojcze Przedwieczny, Źródło Życia i Świętości -...

Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony -...

Ojcze Przedwieczny, Boże Stanowczy i Pokorny -...

Ojcze Przedwieczny, Źródło wszelkiej Pociechy -...

Ojcze Przedwieczny, przyjmujący całopalenia -...

Ojcze Przedwieczny, przyjmujący wszelkie dobre ofiary -...

Ojcze Przedwieczny, Natchnienie Świętych

Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu-.

Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie -...

Ojcze Przedwieczny, broniący uciśnionych-

Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże

Ojcze Przedwieczny, Tatusiu Najlepszy -...

Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Kościół Swój -...

Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas dbający-

Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy -...

Ojcze Przedwieczny, przyjmujący i słuchający naszych próśb i jęków -...

Ojcze Przedwieczny, wypełniający wszystko, coś powiedział -...

Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin -...

Ojcze Przedwieczny, Królu Kościoła -...

Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich Świętych -...

Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym -...

Ojcze Przedwieczny, Miłości stworzeń wszystkich -...

Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających -...


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.


                                        P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

W. - Dający Zbawienie i Życie wieczne.


Módlmy się.

     Wszechmogący Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu, Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.


                                  Tajemnica Piąta Bolesna Różańca Świętego, „Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu”.


                                                           1 x Ojcze nasz...  

                                                           10 x Zdrowaś Maryjo...   

                                                           1 x Chwała Ojcu...  


Koronka do Boga Ojca.


Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Boga...    3 x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach: 1x

Ojcze Niebieski, naucz mnie pełnienia Twojej Świętej Woli.


Na małych paciorkach: 10x

Ojcze Niebieski kocham Cię, pomóż mi (nam).


Na zakończenie: 3 x

Bądź Uwielbiony Ojcze Niebieski, za wszelkie dobro, które nam dajesz.

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

     Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś Najdoskonalszym Źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wszelkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową, przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.