Modlitwa do Anioła Stróża.

Do Anioła Stróża.

         Święty Aniele Stróżu, który z Bożego rozkazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim dobrym doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, nieustannie dodawaj mi odwagi. Proszę ciebie, abyś mi w porę podsuwał dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom.

         Gdybym jednak okazywał lekceważenie ciebie i twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź mi przeszkodą. Proszę cię również, aby twoja obecność przy Mnie była otuchą dla mnie, zwłaszcza, gdy przyjdzie godzina mojego osamotnienia i mojej śmierci.

         Mój Najlepszy Święty Boży Opiekunie, pragnę ci podziękować za wszelkie dobro, którego doznałem od ciebie. Dziękuję Ci za Twoją opiekę i orędownictwo za mną u Boga, nigdy nie zdołam się tobie odwdzięczyć, za to, co dla mnie z tak wielkim poświęceniem wykonujesz. Przepraszam cię mój Niebiański Przyjacielu za wszelkie moje złe odnoszenie się do ciebie i za ignorowanie twoich dobrych rad.

         Jesteś po Bogu moim najlepszym przyjacielem. Wszechmogący Wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Spraw w swojej wielkiej łaskawości, abym zawsze we wszystkim słuchał mojego Anioła Stróża i bym mógł razem z Nim w Niebie cieszyć się w wielkiej radości. Mój Skarbie, mój Aniele, Stróżu mojej duszy, czuwaj nieustannie nade mną, aż doprowadzisz mnie szczęśliwie przed oblicze Trójcy Świętej do chwały Niebieskiej. Amen.