Dziękuję wszystkim za posty za kard. Nycza. Już pościło ponad 1000 osób. Teraz czekamy na działanie dobrego Boga, na nawrócenie jego, a przede wszystkim na fakt, że będzie mógł być zbawiony i uniknie wiecznego potępienia za swoje złe działanie.


Piotr - Żywy Płomień.