Nowenna Do Bożej Sprawiedliwości

Nowenna do Świętej, Bożej Sprawiedliwości.

Słowo wstępne.

              Pisz drogie dziecię, Żywy Płomieniu, bo taka jest Wola Boża, Wola Trójcy Świętej. Trójca Święta dała światu przez ciebie tę modlitwę - Nowennę, jako nowe, mocne narzędzie, do wspólnej walki o sprawiedliwość w tym zdominowanym przez szatana świecie, który tak bardzo wprowadza wszelką niesprawiedliwość i zło na świat, zmusza ludzi do jego wykonywania. Teraz Święta, Boża Sprawiedliwość pragnie wymusić Swoją Przemożną siłą na osobie szatana i ludzi głęboko niesprawiedliwych z powodu działania tegoż złego ducha zmianę ich nastawienia, podaje tę wielką i porażającą demony duchową broń.

              Boża Sprawiedliwość nie jest tożsama z żadną inną sprawiedliwością. Nie da się Jej oszukać, ani naciągnąć niesprawiedliwie na czyjąkolwiek krzywdę. Nie radzę prosić Bożej Sprawiedliwości w sprawach i kwestiach niesprawiedliwych, kłamliwych, bo Ręka Bożej Sprawiedliwości z całą siłą, według stopnia świadomości czynu, uderzy w niesprawiedliwie przyzywającego, Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Można za to prosić Bożą Sprawiedliwość o pomoc i interwencję, w trudnych i zagmatwanych sprawach, zwłaszcza, gdy wyczerpie się ludzkie środki w walce o jakąkolwiek sprawiedliwość.

              Święta, Boża Sprawiedliwość jest doskonałym Bożym przymiotem. Nie da się Go okłamać, naciągnąć, sfałszować, działać tendencyjnie, niesprawiedliwie. Święta, Boża Sprawiedliwość jest częścią Świętej, Bożej Miłości i ma porażającą Moc, nawet nad Trójcą Świętą i całym stworzeniem.

              Nowenna do Świętej, Bożej Sprawiedliwości będzie bardzo silną i bardzo skuteczną bronią. Dzięki Niej będzie można walczyć z demonami lepiej i o wiele bardziej efektywniej, skuteczniej. Chcę wam uświadomić, że to właśnie ten przymiot jest tym, który spowodował usunięcie z Nieba upadłych Chórów Anielskich.

              Walka ze złymi duchami nie jest łatwa, ani przyjemna dla każdego człowieka, ale doceniacie tylko to, co was drogo kosztuje. Uświadomiłem tobie Żywy Płomieniu, ten fakt niejednokrotnie. Dobrze wiesz, jak słaby i beznadziejny jesteś sam z siebie wobec potęgi piekła. Sam niczego nie zdołasz uczynić, a wszystko uczynisz jedynie z Trójcą Świętą i Maryją, Moją Świętą, Kochaną Mamą. Teraz, w tym czasie podam wam kolejną broń, kolejny ratunek dla świata. Cała Trójca Święta nadaje Moc i znaczenie tym Słowom, a siła Słów tej modlitwy - Nowenny jako całości, gromić będzie znacznie siłę i potęgę szatana.

              Pragnę, aby każdy kto może i zdoła korzystał z tej modlitwy, aby dopomóc Kościołowi Świętemu przejść czas jego najcięższych prób w dziejach. Po zatwierdzeniu tej modlitwy – Nowenny przez Kościół Święty, od tej pory stanie się potężną bronią Kościoła Świętego.

              ·Obiecuję, że każdy kto będzie ubiegać się, uciekać do obrony Świętej, Bożej Sprawiedliwości, dozna Jej przemożnej opieki.

              ·Obiecuję potężną Moc sprawczą tej Nowennie, Litanii, a nade wszystko Koronce do Świętej, Bożej Sprawiedliwości.

              ·Obiecuję szybkie pokonanie demona, bo w obronie sprawiedliwości staje cała Trójca Święta ze swoją Mocą.

              ·Obiecuję sprawiedliwe pokonanie każdego, kto współpracuje ze złymi duchami i ich zwolennikami.

              ·Obiecuję przywrócenie godności tym, którym ją siłą odebrano.

              ·Obiecuję uruchomienie Świętej, Bożej Sprawiedliwości wobec każdego, kto działa niesprawiedliwie i stronniczo.

              ·Obiecuję obronę skrzywdzonych, jeżeli odwołają się do Świętej, Bożej Sprawiedliwości, a czas i działanie pozostawcie samej Trójcy Świętej.

              To są obietnice do Nowenny Świętej, Bożej Sprawiedliwości. Trójca Święta dała wam o dziateczki na te niełatwe czasy straszną w skutkach i działaniu duchową broń. Na wyraźny Boży rozkaz wyruszą, aby was bronić Aniołowie wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego.

              Nowennę należy odmawiać następująco. Najpierw modlitwa wstępna, następnie modlitwa na dany przypadający dzień odmawiania, następnie Litania do Bożej Sprawiedliwości, dziesiątek Różańca Świętego, a na końcu Koronka do Świętej, Bożej Sprawiedliwości i modlitwa na zakończenia każdego dnia Nowenny.

              Nowennę można odmawiać tradycyjnie przez dziewięć kolejnych dni. Można też odmawiać przez dziewięć miesięcy, wtedy uzyska się więcej specjalnych Łask Bożych i uzyska większą pomoc Bożą. Można też odmawiać przez dziewięć lat, to w wyjątkowo ciężkich i zagmatwanych sprawach. Odmawiając przez dziewięć miesięcy, odmawia się cały miesiąc jeden dzień nowenny, odmawiając dziewięć lat, dany dzień odmawia się przez cały rok. Pragnę wam udzielić wielu łask, przynieść wiele pomocy, ale wy musicie o to prosić. Błogosławię wam na cierpliwe odmówienie Nowenny.

                                                                                                            Jezus.

Modlitwa wstępna.

            Najświętsza, ukochana Święta, Boża Sprawiedliwości, która Jesteś Wspaniała, Nieogarniona, Wieczna, Straszliwa i Nieprzejednana, Sprawiedliwa, ale także Surowa, lecz zewszechmiar kochająca wszelką sprawiedliwość i uczciwość.  Sprawiedliwy Boże, Trójco Święta, kochająca zabłąkaną od grzechów i win ludzkość, daj mi łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, takie sprawiedliwe działanie Trójcy Świętej, jakie Ty Sam Sprawiedliwy Boże chcesz nam udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask Bożych potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości i do uzyskania wszelkiej sprawiedliwości, której sami nie możemy się doczekać.  Amen.

Pierwszy dzień

          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niesprawiedliwie na Kościół Święty.


          Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże w Trójcy Świętej Jedyny, składamy Ci stokrotne, dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony! Proszę Cię o Wszechpotężny Władco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, abyś przegnał szatana działającego na nasz Kościół Święty, pomógł wymóc na wszystkich rządzących w nim przełożonych wszystkich szczebli, zewszechmiar sprawiedliwe traktowanie, by opamiętali się z zajadliwości swoich grzechów, odstąpili od demonów, a te by ich opuściły na dobre. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień

          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego na organizacje demoniczne iluminatów i masonerię oraz mędrców Syjonu, działających na szkodę ludzi zwłaszcza w naszym kraju.

          Najlepszy, Sprawiedliwy Boże, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Syna Bożego, która wykupiła nas z rąk Bożej Sprawiedliwości, a która nieustannie nas uświęca. Boże Sprawiedliwy pełen litości, Ty Jesteś naszym ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Proszę Cię Sprawiedliwy Boże, o nawrócenie ludzi będących w masonerii, iluminatach i pośród mędrców Syjonu, zwłaszcza pracujących na naszą zgubę w naszym kraju. Proszę też o zablokowanie pracy szatana w tych organizacjach, przegnanie go, wrzucenie z powrotem do piekła. Proszę Cię o Sprawiedliwy Boże, powstrzymaj wszelkie złowrogie działanie ludzi z tych organizacji, nie pozwól im bezczelnie niszczyć ludzi i ich mienia. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała Ojcu...


Trzeci dzień


          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na kapłanów i hierarchię Świętego Kościoła Katolickiego.

          Najczulszy Boże w Trójcy Świętej Jedyny, składam Ci gorące podziękowania za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który zechciałeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Boże, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, zwłaszcza z grona kapłanów i hierarchii naszego Świętego Kościoła Katolickiego, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Pełen dobroci i miłości Sprawiedliwy Boże, zadziałaj na kapłanów, biskupów, kardynałów oraz papieża, którzy podejmują niejednokrotnie i tendencyjnie pod wpływem diabła złe, krzywdzące innych decyzje,   nawróć ich, opamiętaj. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

 

Czwarty dzień

          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, co są z narodu żydowskiego i chazarskiego.

          Odwieczny Boże, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego. Błagamy Cię o takie łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla tych biednych dusz. Wiekuisty Boże, udziel swoich Łask tym duszom, zwłaszcza tym, które są już blisko bram wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż, na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Ukochana, Sprawiedliwa Trójco Święta, powstrzymaj złe, złowrogie działanie ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego, aby nie działali źle, zwodniczo i niesprawiedliwie. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Piąty dzień


          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na muzułmanów całego świata.

          Odwieczny Boże pełen Miłosierdzia, proszę Cię o wywarcie Bożej Sprawiedliwości na atakujących nas muzułmanach całego świata. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z ich opresji. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych nieszczęsnych błądzących dusz, aby nawróciły się i jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. One wiele zawiniły swoim grzesznym życiem, ale było i jest to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca i nieznajomości prawdziwego Boga. Proszę Cię o Sprawiedliwy Boże o opamiętanie muzułmanów, by nas nie mordowali, nie krzywdzili. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania, albo by postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

                                Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Szósty dzień


          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na wrogów naszego Narodu.

          Boże Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną radą. Jednak Twoje Kochające Serce, o mój Boże Sprawiedliwy, nadal bije dla nas współczuciem, pomimo Twojej odwiecznej Sprawiedliwości. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu z Nieba, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha, poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Prosimy Cię i błagamy o nawrócenie się i opamiętanie wszystkich wrogów naszego umęczonego przez nich Narodu. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

                               Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień

          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na wrogów naszych rodzin.

             Boże Miłosierny, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich doskonałych, świętych planów, bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Pomóż go nam pokonać, Mój Uwielbiony Boże spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Boże Sprawiedliwy, udziel mi takiej łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Proszę Cię również o nawrócenie wrogów naszych rodzin, tych, którzy chcą je rozbić, zniweczyć i zniszczyć. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by Ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

                                        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Ósmy dzień 

          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, którzy nas kiedykolwiek niesprawiedliwie potraktowali.

          Nieśmiertelny, Sprawiedliwy Boże, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Prosimy cię również, aby nawrócili się ci, którzy nas atakują i mszczą się pełni buty i niesprawiedliwości. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień

          O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na nas samych, o usunięcie wszelkiej ukrytej przed naszymi oczami niesprawiedliwości oraz wszelkiego złego, brutalnego nas traktowania.

          Ukochany, Sprawiedliwy Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej, Świętej Woli. Pomóż odkryć mi, wszelkie ukryte, podstępne pułapki, usuń je, usuń wszelkie niesprawiedliwe traktowanie nas, spraw, aby nasi prześladowcy się nawrócili i ujawnili.  Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo, by postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Litania do Świętej, Bożej Sprawiedliwości.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże -       zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się      nad nami.

Duchu Święty, Boże -        zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Sprawiedliwy Boże, Stwórco Nieba i Ziemi        

          - zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, w Twojej Mądrości i Potędze -...

Sprawiedliwy Boże, Stworzycielu Aniołów

Sprawiedliwy Boże, Chwało i celu naszej wędrówki -...

Sprawiedliwy Boże, Chwało Świętych w Niebie -...

Sprawiedliwy Boże, wyganiający pierwszych rodziców z Raju-…

Sprawiedliwy Boże, Chwało stworzenia-...

Sprawiedliwy Boże, Opatrzności Boża na naszej drodze -...

Sprawiedliwy Boże, w niezliczonych swych przymiotach -...

Sprawiedliwy Boże, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu -...

Sprawiedliwy Boże, nieszczędzący Syna Swojego dla naszego Odkupienia -...

Sprawiedliwy Boże, dający nam Matkę Syna Swojego -...

Sprawiedliwy Boże, Serdeczny, Czuły i Kochający -...

Sprawiedliwy Boże, Delikatniejszy niż dziecko -...

Sprawiedliwy Boże, Żarliwy i Płomienny-.

Sprawiedliwy Boże, Czysta Miłości -...

Sprawiedliwy Boże, zsyłający potop na ludzi zbuntowanych przeciw Tobie za dni                                       Noego…-

Sprawiedliwy Boże, Najdoskonalszy nasz Boże -...

Sprawiedliwy Boże, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

Sprawiedliwy Boże, Wszechmocny i Pełen Łaskawości -...

Sprawiedliwy Boże, Ogarniający wszystkich swą Czułą Opieką -.

Sprawiedliwy Boże, patrzący na nas przez Rany Syna Swojego -.

Sprawiedliwy Boże, objawiający Wszelkie Tajemnice Boże -...

Sprawiedliwy Boże, opiekujący się Kościołem i stworzeniem -

Sprawiedliwy Boże, nasza Pociecho i Nagrodo -...

Sprawiedliwy Boże, rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych -...

Sprawiedliwy Boże, Nadziejo zbawiających się -...

Sprawiedliwy Boże, dający przez Mojżesza Dziesięć Przykazań Bożych…-

Sprawiedliwy Boże, Niewyczerpany w Swych Cudach -...

Sprawiedliwy Boże, Mądry w Swych Zarządzeniach -...

Sprawiedliwy Boże, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny -...

Sprawiedliwy Boże, dający zawsze Dobre i Mądre Rady -...

Sprawiedliwy Boże, Czysta Sprawiedliwości -...

Sprawiedliwy Boże, dający natchnienie naszej pobożności -...

Sprawiedliwy Boże, Wiedzący o Wszystkim

Sprawiedliwy Boże, Widzący Wszystko i Wszędzie -...

Sprawiedliwy Boże, Przed Którym nic, ani nikt się nie ukryje -...

Sprawiedliwy Boże, Perło Najcenniejsza-..

Sprawiedliwy Boże, Umierający za nasze grzechy-…

Sprawiedliwy Boże, niedający z nikim, ani z niczym się porównać -...

Sprawiedliwy Boże, dochowujący Przymierza na wieki -...

Sprawiedliwy Boże, Obietnico wypełniająca się zawsze -...

Sprawiedliwy Boże, Słowo zawsze wypełniające się -...

Sprawiedliwy Boże, z Sercem Gorejącym, jak ogień gorącym -...

Sprawiedliwy Boże, siejący Cnoty dla dusz czystych -...

Sprawiedliwy Boże, Klejnocie Najcenniejszy -...

Sprawiedliwy Boże, dający nam ze Swej Pełni -...

Sprawiedliwy Boże, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

Sprawiedliwy Boże, Źródło Życia i Świętości -...

Sprawiedliwy Boże, grzechami naszymi Raniony -...

Sprawiedliwy Boże, Stanowczy i Pokorny -...

Sprawiedliwy Boże, Źródło Wszelkiej Pociechy -...

Sprawiedliwy Boże, przyjmujący całopalenia -...

Sprawiedliwy Boże, przyjmujący wszelkie dobre ofiary -...

Sprawiedliwy Boże, Natchnienie Świętych -...

Sprawiedliwy Boże, Mścicielu tych, którzy uciekają się pod Twoją Opiekę-…

Sprawiedliwy Boże, mój Ojcze i Pasterzu-.

Sprawiedliwy Boże, Przewodniku, Doradco i Opiekunie -...

Sprawiedliwy Boże, broniący uciśnionych-...

Sprawiedliwy Boże, Przyjacielu mój i Boże -...

Sprawiedliwy Boże, nieliczący się z nikim, ani z niczym-…

Sprawiedliwy Boże, Tatusiu Najlepszy -...

Sprawiedliwy Boże, Hojny, Oświecający Kościół Swój -...

Sprawiedliwy Boże, zawsze o nas dbający-...

Sprawiedliwy Boże, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy -...

Sprawiedliwy Boże, przyjmujący i słuchający naszych próśb i jęków -...

Sprawiedliwy Boże, wypełniający wszystko, coś powiedział -...

Sprawiedliwy Boże, Królu rodzin -...

Sprawiedliwy Boże, Królu Kościoła Św.-...

Sprawiedliwy Boże, Rozkoszy Wszystkich Świętych -...

Sprawiedliwy Boże, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym –

Sprawiedliwy Boże, Miłości stworzeń wszystkich -...

Sprawiedliwy Boże, Nadziejo w Tobie umierających -...


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy,

o Święta  Boża Sprawiedliwości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas o Święta, Boża Sprawiedliwości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi,

o Święta Boża Sprawiedliwości.

                              P. - Tyś Chwałą i Obroną Twojego ludu wiernego.

                              W. - Dający nam Zbawienie, życie wieczne oraz wszelką obronę.

Módlmy się. 

          Wszechmogący, Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu, Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

     Druga Tajemnica Bolesna Różańca Świętego, „Bolesne Biczowanie Pana Jezusa”.

1x Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

1x Chwała Ojcu...


Koronka do Świętej, Bożej Sprawiedliwości.

 

Wstęp.


Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… 3x Chwała Ojcu…


Na dużych paciorkach.  1x


Kocham, sławię i uwielbiam Cię o Święta, Boża Sprawiedliwości,

zechciej pogromić szatana i dopomóc w walce o Sprawiedliwość. 


Na małych paciorkach.  10 x

O Święta, Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię,

dopomóż mi w walce o sprawiedliwość.

Na zakończenie.  3 x


Święta, Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, sławię i uwielbiam,

proszę Cię o Twoją pomoc, działanie i obronę w mojej sprawie i w moim problemie.


Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

     Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Boże z Nieba, który sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, w swojej Sprawiedliwości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który Jesteś Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy, Sprawiedliwy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Spraw o Wieczny Boże, abyśmy mogli uprosić w tej Modlitwie - Nowennie potrzebne dla nas Łaski Boże i abyśmy doczekali się wypełnienia wszelkiej Bożej Sprawiedliwości w tych sprawach i problemach, o które tak bardzo Ciebie o Sprawiedliwy Boże prosimy. Amen.