Akt Unii Świętej i oddania się Trójcy Przenajświętszej w niewolę miłości.

O Trójjedyny Boże, oto oddaję się Tobie w niewolę miłości poprzez Niepokalaną. Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a Ty Sam posługuj się mną od tej pory. Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym, wyrażam moją zgodę na zawarcie Świętej Unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym, oraz oddanie się całkowite i nieodwracalne w wieczną Niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez Niepokalaną. Ty Sam wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały Twoim Świętym Osobom Bożym na całą wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, według Twojej Woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę być doskonałym narzędziem w Twoim Świętym Ręku. Oddaję Ci Trójco Święta poprzez Niepokalaną wszystkie moje modlitwy całego mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą moją duszę i cale moje ciało na wieczność. Zechciej przyjąć o wieczny Boże moją osobę w darze do wiecznej dyspozycji. Oto niewolnik twój o Panie, czeka na polecenia i rozkazy, niech się stanie we wszystkim Boża Wola nade wszystko.  Amen.

O potrzebie i skutkach oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości.

   Oddając się w Niewolę Maryi i do dyspozycji Trójcy Świętej poprzez Niepokalaną jednocześnie oddajemy Bogu wszystko, a Trójca Święta wykorzystuje cały zasób waszej duszy do ratowania innych osób, które tak mocno tkwią w swoich grzechach.                    (Przekaz nr 812)

   Oddając siebie samych Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, czynicie to szczerym, uczciwym sercem, nie od niechcenia, nie na odczepne, lecz zawsze to czyńcie szczerym, uczciwym sercem i zamiarem.

   Jeżeli oddaliście się Bogu w Niewolę, to od tej pory o nic nie musicie się zamartwiać, bo Wola Boża wszystko wie, wszystko zna i sama zaradzi waszym prośbom i potrzebom, zanim je wypowiecie. Nie mogę wam dać, ofiarować czegoś, co jest złe dla was i dla waszego bliźniego, co przyniesie szkodę lub krzywdę komukolwiek.                                    (Przekaz nr 817)

   Oddając swoją modlitwę, czas, cierpienia, posty, ekspiacje, itp. Bogu do dyspozycji, otrzymujecie tym samym wszystko, co możliwe nawet to, o czym nie jesteście w stanie pomyśleć, uzmysłowić sobie.

                                                                                            (Przekaz nr 819)

   Dzięki takiemu całopalnemu aktowi, miłość Trójcy Świętej rozpala się względem tej duszy do nieograniczonego stopnia.

   Wystarczy, że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca Święta to zapamiętujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co jest przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z największymi świętymi. Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu na niewolnika. Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do oceanu Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem.

   Niewolnik nie musi nic rozumieć, wystarczy, że nie będzie celowo grzeszył. Pomogę rozwijać dobro oraz wszelkie pozytywne przymioty duszy. Pomogę w wielu kwestiach, w wielu problemach, lecz pragnę, aby każdy niewolnik czynił wszystko co w jego mocy, aby podążać do świętości, by zdobywać Łaski Boże, a nade wszystko, by za wszelką cenę unikać celowego grzeszenia. Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, to wielki zaszczyt i honor. Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, wręcz niezbędne.                                                                           (Przekaz nr 820)

   Niewolnicy ci są najpiękniejszymi różami w Moim ogrodzie, są wspaniałymi perłami i brylantami w Mojej szkatule na Moim Sercu. Osoby te zyskują najwięcej Łask Bożych, najwięcej ich upraszają, pozostając przy tym cichymi i pokornymi. Pragnę, aby znaleźli się nowi ludzie, którzy się jeszcze czegoś obawiają, podjęli się tego dzieła, niczego się nie obawiali, bo to Niewolnictwo daje o wiele więcej wolności niż dysponuje nią najwolniejszy z ludzi. Dając człowiekowi krzyż i cierpienie, Bóg zawsze daje siłę i moc do jego dźwigania.                                      (Przekaz nr 826)

   Z chwilą oddania się w Niewolę Trójcy Świętej nie musicie się o nic martwić, nie musicie nawet waszych modlitw i ofiar adresować, bo one już posiadają najlepszy adres z możliwych.                              (Przekaz nr 827)

   Oddając swoją wolną wolę, czas i wszystko Bogu do dyspozycji, nie musisz człowiecze nic więcej czynić, bo Ja wówczas Sam tobie układam twój czas i reżyseruję twoje poczynania. Twoim zadaniem jest słuchać natchnień z Nieba i wypełniać je. Gdy Niewolnik się opiera, wówczas Ja Sam daję mu na tyle silny impuls, że Niewolnik nawet nie chcąc, reaguje w sposób właściwy. Takie działanie nie jest możliwe, gdy ktoś się nie oddał w Niewolę. Sami teraz widzicie, że dla własnego dobra i zbawienia innych osób o wiele bardziej się wam opłaca być w niewoli dobrowolnej.

                                                                                             (Przekaz nr 830)

   Oddajcie samych siebie, waszych bliskich, znajomych, kapłanów do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Największą wartość w oczach Bożych ma samodzielne ofiarowanie się Bogu w Niewolę, do dyspozycji, oddanie wszystkiego.

   Oddanie kogoś, bez jego wiedzy i zgody w Bożą Niewolę do dyspozycji, zyskuje dla tej duszy pewne Łaski Boże na tyle mocne, że dusza grzesznika może być przez to uratowana, od swojego smutnego końca, od wiecznego potępienia.                                                         (Przekaz nr 832)

 

Źródło: strona internetowa Żywy Płomień

https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2018.htm

O potrzebie i skutkach oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości.

   Oddając się w Niewolę Maryi i do dyspozycji Trójcy Świętej poprzez Niepokalaną jednocześnie oddajemy Bogu wszystko, a Trójca Święta wykorzystuje cały zasób waszej duszy do ratowania innych osób, które tak mocno tkwią w swoich grzechach.                    (Przekaz nr 812)

   Oddając siebie samych Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, czynicie to szczerym, uczciwym sercem, nie od niechcenia, nie na odczepne, lecz zawsze to czyńcie szczerym, uczciwym sercem i zamiarem.

   Jeżeli oddaliście się Bogu w Niewolę, to od tej pory o nic nie musicie się zamartwiać, bo Wola Boża wszystko wie, wszystko zna i sama zaradzi waszym prośbom i potrzebom, zanim je wypowiecie. Nie mogę wam dać, ofiarować czegoś, co jest złe dla was i dla waszego bliźniego, co przyniesie szkodę lub krzywdę komukolwiek.                                    (Przekaz nr 817)

   Oddając swoją modlitwę, czas, cierpienia, posty, ekspiacje, itp. Bogu do dyspozycji, otrzymujecie tym samym wszystko, co możliwe nawet to, o czym nie jesteście w stanie pomyśleć, uzmysłowić sobie.

                                                                                            (Przekaz nr 819)

   Dzięki takiemu całopalnemu aktowi, miłość Trójcy Świętej rozpala się względem tej duszy do nieograniczonego stopnia.

   Wystarczy, że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca Święta to zapamiętujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co jest przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z największymi świętymi. Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu na niewolnika. Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do oceanu Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem.

   Niewolnik nie musi nic rozumieć, wystarczy, że nie będzie celowo grzeszył. Pomogę rozwijać dobro oraz wszelkie pozytywne przymioty duszy. Pomogę w wielu kwestiach, w wielu problemach, lecz pragnę, aby każdy niewolnik czynił wszystko co w jego mocy, aby podążać do świętości, by zdobywać Łaski Boże, a nade wszystko, by za wszelką cenę unikać celowego grzeszenia. Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, to wielki zaszczyt i honor. Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, wręcz niezbędne.                                                                           (Przekaz nr 820)

   Niewolnicy ci są najpiękniejszymi różami w Moim ogrodzie, są wspaniałymi perłami i brylantami w Mojej szkatule na Moim Sercu. Osoby te zyskują najwięcej Łask Bożych, najwięcej ich upraszają, pozostając przy tym cichymi i pokornymi. Pragnę, aby znaleźli się nowi ludzie, którzy się jeszcze czegoś obawiają, podjęli się tego dzieła, niczego się nie obawiali, bo to Niewolnictwo daje o wiele więcej wolności niż dysponuje nią najwolniejszy z ludzi. Dając człowiekowi krzyż i cierpienie, Bóg zawsze daje siłę i moc do jego dźwigania.                                      (Przekaz nr 826)

   Z chwilą oddania się w Niewolę Trójcy Świętej nie musicie się o nic martwić, nie musicie nawet waszych modlitw i ofiar adresować, bo one już posiadają najlepszy adres z możliwych.                              (Przekaz nr 827)

   Oddając swoją wolną wolę, czas i wszystko Bogu do dyspozycji, nie musisz człowiecze nic więcej czynić, bo Ja wówczas Sam tobie układam twój czas i reżyseruję twoje poczynania. Twoim zadaniem jest słuchać natchnień z Nieba i wypełniać je. Gdy Niewolnik się opiera, wówczas Ja Sam daję mu na tyle silny impuls, że Niewolnik nawet nie chcąc, reaguje w sposób właściwy. Takie działanie nie jest możliwe, gdy ktoś się nie oddał w Niewolę. Sami teraz widzicie, że dla własnego dobra i zbawienia innych osób o wiele bardziej się wam opłaca być w niewoli dobrowolnej.

                                                                                             (Przekaz nr 830)

   Oddajcie samych siebie, waszych bliskich, znajomych, kapłanów do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Największą wartość w oczach Bożych ma samodzielne ofiarowanie się Bogu w Niewolę, do dyspozycji, oddanie wszystkiego.

   Oddanie kogoś, bez jego wiedzy i zgody w Bożą Niewolę do dyspozycji, zyskuje dla tej duszy pewne Łaski Boże na tyle mocne, że dusza grzesznika może być przez to uratowana, od swojego smutnego końca, od wiecznego potępienia.                                                         (Przekaz nr 832)

 

Źródło: strona internetowa Żywy Płomień

https://viviflaminis-deogracias.site123.me/or%C4%99dzia/rok-2018