Nowenna do Bożej Opatrzności

Nowenna do Świętej, Bożej Opatrzności.

Wstęp.

Jam Jest Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Oto postanowiłem podać  dzisiaj poprzez Żywego Płomienia kolejny ratunek, kolejne Źródło Bożych Łask dla tego biednego świata. Chcę, pragnę, abyście prosili Świętą, Bożą Opatrzność zwłaszcza o duchową opiekę, jak również i o tę materialną. Obiecuję proszącym pomnożenie licznych Bożych Łask.:

1. Obiecuję, każdemu kto będzie miał we czci i poważaniu Świętą, Bożą Opatrzność pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.

2. Obiecuję, czcicielom Łaskę, że gdy ktoś odmówi  jeden raz tę Nowennę w całości, nie zazna ognia piekielnego.

3. Obiecuję czcicielom,  Łaskę pomnożenia Bożej Opieki  w sferze ducha, przed nadmiernymi atakami  i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi.

4. Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie.

5. Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą.

6. Obiecuję stałą opiekę materialną tym osobom, które modlić się będą o opiekę Świętej, Bożej Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci, co będą się modlić i wstawiać za inne osoby.

7. Obiecuję, czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej jaka jest wobec nich, a także wobec ich bliskich i znajomych w intencji, których modlić się będą.

8. Obiecuję wzrost cnót i życia Bożego u tych, którzy będą się modlili modlitwami tej Nowenny.

9. Obiecuję wzrost  i rozrost Łaski Bożej w duszach ludzi modlących się tymi modlitwami.

10. Obiecuję nawrócenie się dla szczególnie zatwardziałych grzeszników

11. Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych dla ludzi opętanych i owładniętych.

12. Obiecuję  modlącym  się tymi modlitwami specjalnej Łaski Bożej tzw. Łaski Niespodzianki.


Oto jest dwanaście obietnic dane tym, którzy będą czcicielami Świętej, Bożej Opatrzności. Nie lękajcie się prosić i modlić.

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

          Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Świętej, Bożej Opatrzności. Po niej odmawia się jeden dziesiątek Różańca, tajemnica piąta Chwalebna: Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi” Po niej odmawia się Koronkę do Świętej, Bożej Opatrzności. Na koniec odmawia się modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny do Świętej, Bożej Opatrzności.

          Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Świętej, Bożej Opatrzności, obiecuję specjalną opiekę Świętej, Bożej Opatrzności i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby odmawiającej te modlitwy.

          Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

          Drugim sposobem odmawiania Nowenny oprócz tradycyjnego, czyli przez dziewięć kolejnych dni, jest pomnożenie Bożych Łąsk o 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Wielkiej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny, jak miesiące, na przykład w całym styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.

          Wielką Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w kościołach, zwłaszcza, gdy będziecie prosić o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. Nie dajcie się jemu zwieść.


Modlitwa wstępna.

Bądź uwielbiona Święta, Boża Opatrzności we wszelkiej Opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł w spokoju odprawić tę Nowennę. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do Ciebie ( wymień prośby). Spraw o Wieczny Boże abym zawsze i z ochotą wypełniał Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to, czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to czego pragnie ode mnie Święta, Boża Opatrzność. Amen.


Pierwszy dzień

W pierwszym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.

Wszechmogący, Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i Ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe, złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić do złego i zdrady Boga. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego, zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia nią. Amen.

      Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …

Drugi  dzień 

W drugim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (podaj Jego imię).

Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu Papieżowi, a następcy Św. Piotra Apostoła. Daj Jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującego mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie dla Niego sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Opatrzność stale czuwała nad Nim i pomogła osiągnąć, jak najwyższe poziomy osobistej świętości. Amen.

                 Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …

                                   Trzeci dzień

W trzecim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi biskupami całego Kościoła Świętego.

O wielka przemożna Święta, Boża Opatrzności, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim biskupom całego Kościoła Świętego. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego, tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić im na tyle z sił Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech żaden z demonów nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj im także, odpowiednie światło Ducha Świętego, aby nigdy nie obnosili się ze swoim bogactwem, żyjąc ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary. Uwolnij ich od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi. Amen.

                Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …


Czwarty dzień

W czwartym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego.

          O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o Wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze zaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tę pomoc proszą. O Święta, Boża Opatrzności zechciej na tyle obudzić serca wiernych, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów. Odpędź wszelkie demony od kapłanów i spraw, aby nigdy nikim nie gardzili, ani nie wynosili się nad nikogo. Udziel im niezbędnej Łaski pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest pomoc i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować. O dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wbije się w pychę i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego balastu, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie jego balastem. Amen.

                Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …Piąty dzień 

W piątym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad całym ludem wiernym,  całego Kościoła Świętego.

          Jedyny Boże zechciej rozciągnąć Płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym  ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym, co mają więcej środków do życia niż inni, aby potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym. Amen.

                  Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …


Szusty  dzień

W szóstym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą, Świętym duszom czyścowym całego Kościoła Świętego.

Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym duszom czyścowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie. My wiemy, że poprzez swoje przewiny, zaciągnęły zadłużenia wobec Świętej, Bożej Sprawiedliwości. Prosimy Ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie nad tymi duszami i zechciej uwolnić od mąk czyścowych, jak najwięcej tych dusz. Spraw, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.

                  Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …Siódmy dzień 

W siódmym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi.

O Święty Świętych, proszę Twój Święty, Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi. Daj tym żyjącym rodzicom wiele radości życia nawet w cierpieniu. Daj siłę i moc, aby nigdy nie upadli ponad siły. Zechciej dać im Łaskę Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni wiernie trwając przy Tobie. Tym zmarłym naszym rodzicom, daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech. Daruj im resztę ich kar i uwolnij ich z pęt czyścowych. Amen.

               Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …


Ósmy dzień 

W ósmym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszego rodzeństwa, naszych rodzin, oraz osoby nam bliskie.

O Przenajświętsza Święta, Boża Opatrzności, bardzo proszę Twój Święty Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz Opiekę, nad moim rodzeństwem, nad moją rodziną oraz bliskimi mi osobami. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia, działanie złych, nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Świętej, Bożej Opatrzności. Proszę również o dobrą opiekę i Boże Błogosławieństwo materialne dla nich. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby utracili poprzez nią swoją wiarę. Proszę Twój Święty Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie, Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, aby mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie. Amen.

              Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …


Dziewiąty dzień 

W dziewiątym ostatnim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o wejrzenie na moje osobiste prośby.

O Najlepszy z najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie twojego sługę i proszę o wysłuchanie mojej  prośby i wypełnienie jej, o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej ( wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu). Proszę dla siebie o niezbędne dla Mnie Łaski Boże, ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne, a niezbędne dla mnie środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Amen.

                   Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …


Litania do Świętej, Bożej Opatrzności.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba, Boże,                           zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże -         zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty, Boże -                zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco, Jedyny Boże -     zmiłuj się nad nami.

Święta, Boża Opatrzności  czuwająca nad nami,-

              - bądź uwielbiona, czczona  i czuwająca nad nami.

Św., B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili   jego stworzenia.-

Św., B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje,-

Św., B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,-

Św., B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,-

Św., B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Mądrością Ducha Świętego,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Darami Bożymi,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską głębokiej wiary,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską pokory i czystości,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską świętej cierpliwości,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską skruchy i żalu,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską skruchy i żalu agonalnego,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską wytrwałości w dobrym,-

Św., B. Op.  obdarzająca nas Łaską wstrzemięźliwości od złego,-

Św., B. Op.  ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,-

Św., B. Op.  działająca przez Patriarchów,-

Św., B. Op.  działająca przez Proroków wszystkich czasów,-

Św., B. Op.  działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków,-

Św., B. Op.  działająca przez Kościół Święty,-

Św., B. Op.  działająca przez hierarchię Kościoła Świętego,-

Św., B. Op.  działająca przez kapłanów Kościoła Świętego,-

Św., B. Op.  działająca przez lud wierny,-

Św., B. Op.  działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków,-

Św., B. Op.  działająca przez dusze, które na to pozwalają,-

Św., B. Op.  działająca we wszystkich czasach i wiekach,-


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

             przepuść nam nasze winy, Święta, Boża Opatrzności.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

                                    wysłuchaj nas, Święta, Boża Opatrzności

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                            zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Święta, Boża Opatrzności.


                     P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

                      W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


 Piąta Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego, „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi przez Majestat Trójcy Świętej”.

 Ojcze nasz …

10 Zdrowaś Maryjo …

 Chwała Ojcu …

Koronka do Świętej, Bożej Opatrzności. 

Wstęp.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga … 3x Chwała Ojcu

Na dużych paciorkach 1x

Bądź uwielbiona o Święta, Boża Opatrzności

teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach 10x

Święta, Boża Opatrzności kocham i wielbię Ciebie,

dopomóż i zaradź naszym troskom i potrzebom.


Na zakończenie  3x

Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Święta, Boża Opatrzność

za wszelkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia.


Modlitwa na zakończenie Nowenny.

Wszechmogący, Wieczny Panie Nieba i ziemi. Dziękujemy tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje, Twoja Święta, Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się tobie na własność oddając naszą wolna wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.