O Konsekracji image
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Powody dla których nie wolno zmieniać słów konsekracji:
1. Słowa konsekracji są święte bo wypowiedział je Jezus i są nie zmienialne.
2. Za wielu nie za wszystkich ponieważ nie wszyscy skorzystają z łaski zbawienia. Ci którzy się potępią - ich nigdy stan nigdy się nie zmieni.
3. Apokatastaza (teza Orygenesa), że na końcu świata Bóg wszystkich przyjmie do Nieba nawet Lucyfera i inne demony a także ludzi którzy trafili do Piekła - została potępiona przez Kościół (Sobór Konstynatopolitański 553 r.; II Soborze w Konstantynopolu (553), Przeciwko trzem rozdziałom XI: „Kto nie odrzuca Ariusza, Eunomiusza, Macedoniusza, Apolinarego, Nestoriusza, Eutychesa i Orygenesa wraz z ich bezbożnymi pismami [. . . ] niech będzie przeklęty”.
4. Niektórzy uważają, że jest to nie istotne jak się zmienia jedno słowo. Komu tak bardzo zależy na zmianie jednego słowa? Za tym jednym słowem kryje się przekonanie, że na siłę zamknie Bóg wszystkich w Niebie ( wówczas pogwałciłby wolę potępionych którzy odrzucili Boga).
5. Zmiana słowa w konsekracji wina powoduje przyjęcie herezji Orygenesa co jest kłamstwem i powoduje nieważność konsekracji wina. Bez konsekracji wina nie ma ważnej Mszy świętej (ofiary krzyżowej Chrystusa).

Pozdrawiam serdecznie i życzę odwagi w przekazywaniu tego kapłanom.
Posyłam kapłańskie błogosławieństwo +