Ratujmy Polskę, czy jest to jeszcze możliwe? 

Kochani bracia i siostry, umiłowani w Chrystusie Panu. Każdy świadomy Polak sam widzi co się dzieje. Faktem coraz bardziej jasnym i widocznym jest nieoficjalna utrata suwerenności Polski i że już sami o sobie nie możemy stanowić, musimy się dostosować pod dyktando kilku rodzin z Chazarii żydowskiej, którzy zniewalają prawie cały świat. Ludzie coraz bardziej i bardziej ulegają licznym atakom złego ducha, nie bronią się, nie potrafią się bronić, demony przez to stały się coraz bardziej zuchwałe. 

Osobista sytuacja każdego pojedynczego, poszczególnego człowieka przez dobrowolne poddanie się działaniu demonów staje się coraz bardziej opłakana. Demony działają na każdego człowieka mniej lub bardziej otwarcie. Coraz mniej ludzi się modli, pości i umartwia się, a tylko to jest siłą duchową każdego człowieka. Nie modląc się, czy czyniąc to sporadycznie, oddając się tematom proponowanym przez szatana, jedynie pozornie dobrym, mniej lub bardziej każdy człowiek ulega wpływom demona, nie broniąc się, wypełnia to co ten mu proponuje. Coraz trudniej się żyje każdemu, coraz mniej każdy się modli, niewielu się umartwia, pości, a tylko to jest siłą duchową. Ludzie pobożni także ulegają działaniu szatana, prorocy walczą między sobą, ulegają modyfikacjom proponowanym przez demony. 

Sytuacja rodzin staje się przez to zła, bo w rodzinach niewielu ludzi chce pełnić Wolę Bożą, szatan robi wszystko, aby rodziny rozbijać, skłócić, doprowadzić do rozpadu, często dochodzi do zdrad małżeńskich, dzieci wychowują się same, pozwala się im na wszystko w imię spokoju i osobistej niezależności. Szatan doprowadza do tego, że rodziny po wielu latach wspólnego życia rozstają się, dzieci niekontrolowane przez nikogo oddają się księciu ciemności, szatanowi, następuje coraz niższy wiek inicjacji seksualnej, a stosowanie wszelkiego rodzaju używek wpływa na znaczną degenerację życia dzieci i młodzieży. 

Sytuacja Polski wobec braku właściwego postępowania prawie każdego pojedynczego człowieka jest godna pożałowania. Do fatycznej władzy w Polsce doszły siły służące diabłu, należące do masonerii i iluminatów oraz organizacji od nich pochodzących. PIS utracił władzę,  teraz będzie rządził Donald Tusk i jego koalicja. Donald Tusk w praktyce odda Polskę i władzę w ręce niemieckie i rosyjskie. Stosowne rozmowy przeprowadził już w 2010r. po katastrofie smoleńskiej. Będzie podwyższony wiek emerytalny, zabrane będzie 500+, 13-tki, 14-tki. Likwidowane będą ostatnie kopalnie, likwidowane będzie rolnictwo, Lot, i wiele, wiele innych. Oddana jest już władza w ręce Unii Europejskiej, której przewodzą Niemcy i Francja. Zlikwidowana będzie złotówka, a wprowadzone zostanie euro. 

Sytuacja Kościoła w Polsce i na świecie staje się niewesoła. Co się dzieje wszyscy widzimy. Stery rządu  Kościoła Świętego objęła całkowicie masoneria i iluminaci. Bóg to dopuścił, aby ukarać pychę ludzi Kościoła, oraz zmusić ludzi do myślenia i otrząśnięcia się z zapaści, hipnozy i znieczulenia demonicznego. Papież Franciszek należy do masonerii, jest honorowym mistrzem loży Argentyny, to są fakty. Bergoglio mianuje coraz więcej kardynałów ze swojego grona z masonerii, ci obieli władzę i razem walczą z resztką dobrych biskupów, usuwając ich ze stanowiska pod byle pretekstem. 

Nie dopuszcza się do święceń chłopców dobrych, pobożnych, dając im etykietkę osób psychicznie chorych, a do święceń dopuszcza się wielu agentów i dewiantów. Wprowadza się do wnętrza Kościoła to co bardzo obraża Boga, funkcję świeckich szafarzy i szafarek Komunii Świętej, a przez to Bóg nie daje już powołań. Masoneria planuje wprowadzić zniesienie celibatu, święcenie kobiet na kapłanki i biskupki, co z natury rzeczy jest nieważne. W Polsce jest trochę lepiej, bo kapłani jeszcze chcą się modlić i nie wszyscy biskupi należą do masonerii, ale jednak boją się reakcji masonerii z Watykanu, by nie być usuniętym ze stanowiska. 

Szatan daje kapłanom i biskupom także w Polsce wiele swoich propozycji, a oni to przyjmują. Coraz mniej kapłanów i biskupów wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wielu biskupów polskich intronizowało Lucyfera w ukryciu i pełnią jego wolę, przez to automatycznie nie chcą intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Szerzy się coraz więcej herezji dawno potępionych przez Kościół Święty. 

Nadszedł czas, kiedy to nas świeckich Trójca Święta Sama prosi, wzywając do modlitwy Różańcowej i postu za naszych biskupów i kardynałów z całego Episkopatu Polski. Dzieło to podjęło niewielu Polaków, takie są realia. Wyszły już do świata pierwsze zapowiedziane przez Pana Jezusa Iskry z Polski. Duchowo odczytuję, że był nią sam Jezus i jego ratunek dla świata w Miłosierdziu Bożym.  Inną był Jan Paweł II, a teraz mimo dokonanej kilkukrotnie lecz nie spełniającej wszystkich warunków Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, którą należy jak najszybciej dopełnić, aby wypełniła się w całości Wola  Boża przekazana przez Rozalię Celakówną. Narodowa noc pokutna i Różaniec do granic, ściągnęły na nasz kraj wielkie Boże Błogosławieństwo. Jak widać inni pilnie nas obserwują, bo kopiują to, co my robimy. 

Pojawiają się coraz większe i coraz częstsze zniewolenia demoniczne i opętania. Jest coraz więcej osób potrzebujących duchowej pomocy, także tu u nas w Polsce. Na Zachodzie Europy i na drugiej półkuli naszej planety, sytuacja Kościoła jest gorzej niż zła. Tam Kościoła praktycznie już nie ma, bo to, co tam funkcjonuje jest jedynie demoniczną parodią Kościoła. Niszczone są wszelkie formy pobożności, a w szczególności niszczona jest tradycja.   

Masoneria kościelna zabrania praktykowania zdrowej, tradycyjnej pobożności, w seminariach nie dopuszczają do święceń prawdziwie pobożnych chłopców, mówiąc, że „są psychicznie chorzy”, a z chęcią przyjmują i wyświęcają nasłanych agentów oraz tych, którzy są im posłuszni. Teraz wprowadzają do Kościoła to wszystko, co już funkcjonuje u Niemców i w  innych państwach na Zachodzie Europy. Bez oporów wprowadzają do Kościoła elementy protestanckie i żydowskie, a nawet wprowadzane są elementy z dawno zwalczonych herezji. Niszczy się stary ryt, zwłaszcza ryt trydencki. 

Wiele jest obecnie osób do których przemawia Niebo, nawołując ludzi dobrej woli, kapłanów oraz dobrych biskupów, aby zaczęli wszyscy modlić się i pościć za Kościół, a zwłaszcza za naszych biskupów i kardynałów. Należy podjąć wszelkie starania, aby sprostać nawoływaniu Nieba, Już teraz coraz więcej kapłanów i biskupów nawraca się dzięki wspólnej modlitwie wielu osób, w różnych grupach modlitewnych. Nie jest jednak idealnie, bo wielu kapłanów i biskupów działa na co dzień jak urzędnicy, pracując od - do. Nie pozwalają na rozwój zdrowej pobożności, niszcząc jej przejawy. Wielu pracuje na rzecz wroga, wcielając masoński, mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. 

Jest obecnie coraz więcej zagrożeń duchowych, które niszczą ducha i wprowadzają szatana do duszy człowieka, a ci, co powinni reagować, milczą jak zaklęci. Myślę, tu o rozkrzewionym na wielu poziomach okultyźmie i innych zagrożeniach dla ludzi prowadzących ich ku wiecznemu potępieniu. Jednym z zagrożeń jest zniesienie Spowiedzi Świętej, świętokradzkie spowiedzi, świętokradzkie Komunie Święte i wiele innych wielkich świętokradztw. Ludzie są na tyle zahipnotyzowani i znieczuleni działaniem demona, że już nie rozróżniają, co jest dobre, a co złe. Księża egzorcyści szeroko omawiają ten temat. Brak jest dobrych, rzetelnych egzorcystów, a jest wielu z nich, którzy nie widzą problemów.   

Od kilku lat trwa realizacja planu masonerii i iluminatów, przymusowe w wielu miejscach szczepienia na covid 19, spreparowaną szczepionką na bazie komórek z abortowanych dzieci, tlenku grafenu i szeregu innych trucizn, zawierają mikro bio chipy, a to wszystko niszczy bezpowrotnie układ immunologiczny osób, które to przyjęły. Sprawę badało wielu uczciwych lekarzy i naukowców, co potwierdzają coraz liczniejsze ich badania laboratoryjne. 

Następnym krokiem jest przygotowane już do wdrożenia wszczepienie znamienia Bestii czyli chipa RFID. Obserwując to co się już dzieje, z pewnością do tego przystąpią ci, którzy dobrowolnie dali się już zaszczepić, a ten fakt zamknie im bezpowrotnie drogę zbawienia. Pismo Święte tu nie pozostawia nam żadnych złudzeń. 

 Wobec rozlicznych zagrożeń, jakie nas Polaków czekają, co można i należy uczynić? Najpierw należy się zjednoczyć i uświadomić sobie zagrożenie. Łączyć się i jednoczyć należy „pocztą pantoflową” i w każdy inny dostępny sposób. Wszystkie środki komunikacji międzyludzkiej są pod kontrolą ludzi masonerii. 

Nie pomoże nam żaden sąd, wojsko, policja, PIS – nikt, bo pomimo pozornie wielu dobrych zmian jakie rząd PIS wprowadził, to wszystko jednak kontrolują wrogowie Boga i ludzi. Podjęte zostały działania mające na celu przekształcenie Polski na Judeo Polonię, a wdrażanie tego jest znacznie posunięte.  Nie możemy już liczyć na większość naszych rządzących, a nawet na naszych kapłanów i biskupów, którzy w widoczny dla wszystkich sposób realizują masoński, mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Bardzo wielu z nich nie wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a swoją pracę większość z nich traktuje jak pańszczyznę mniemając, że mają zapewnione Niebo z automatu tylko dlatego, że są kapłanami, biskupami itp. a to jest nieprawdą, co potwierdza wiele uznanych i nie tylko takich, prawdziwych objawień.  

Nadszedł najwyższy czas, aby zaczęli działać ludzie świeccy i duchowni dobrej woli. Należy podjąć działanie pokutnicze ludzi, głównie Polaków, ludzi dobrej woli, takich ofiarnych, co nie będą żałować swojego trudu i wysiłku. Jest w Polsce około 140 biskupów i wielu kapłanów w naszych parafiach. Potrzeba, aby mogło pościć co najmniej po 1000 osób za jednego biskupa, tak więc rachunek jest prosty, potrzeba postu 140 000 ludzi. Sam post to za mało, bo Trójca Święta prosi o stałą modlitwę Różańcową. Objęta powinna być cała doba Różańcem, a gdyby zabrakło do niego dostatecznej liczby ludzi, to przynajmniej powinny być obsadzone godziny ich największej aktywności. Warto też pomyśleć o objęcie modlitwą, pokutą, postami i wynagrodzeniami ludzi polityki i decydentów w Polsce i na świecie. 

Głównym koordynatorem na Polskę tego dzieła jest osoba, która już ma za sobą zorganizowanie postu i Różańca Świętego za kard. Nycza i kapłanów w parafii, w której mieszka. Jest nią Bożenna Ścibor z Warszawy. Proszę ludzi dobrej woli o zgłaszanie się do niej w sprawie postu i Różańca, ona wszystkim odpowiednio pokieruje. Oto telefon kontaktowy do niej: 664 576 451 

Są diecezje, które już zaczęły organizować modlitwę Różańcową i post za swoich biskupów i kardynałów. Czekamy na pozostałe diecezje i dalszych ofiarników, bo od tego zależą dalsze losy naszej Ojczyzny, także to, ilu nas Polaków pozostanie po oczyszczeniu. 

Wielu ludzi poddaje się beznadziei, większość oglądająca namiętnie telewizję poddała się działaniu przekazów podprogowych i daje się zawartej w tych przekazach podprogowych psychomanipulacji. Pojawiło się też wielu ludzi mówiących o sobie różne  nieprawdziwe rzeczy, że są „szczególnie wybrani”, „namaszczeni”, wielcy „prorocy”, itp. Zaczęli dobrze, bo Łaska Boża była z nimi. Każdy wybrany przez Boga jest wielokrotnie sprawdzany przez Niego, testowany przez dopuszczenie doń szatana. Niektórzy z nich przeszli pomyślnie próbę, niektórzy ulegli działaniu szatana, nie dają sobie nic powiedzieć, wbijając się w wielką pychę. Ludzie idą za nimi i realizują ich wolę, którą przedstawiają ci „wybrani”, jako „Wolę Bożą”. 

Tu potrzeba rozwagi, pokory i za wszelką cenę realizowania Woli Bożej, a nie swojego widzimisię albo własnego wyobrażenia pełnienia Woli Bożej. Tym ludziom potrzeba też wiele wsparcia modlitewno - pokutniczego, aby wytrwali na drodze, którą wytyczył im dobry Bóg. Ja czynię co mogę, staram się realizować Bożą Wolę, lecz i ja potrzebuję wiele wsparcia modlitewnego, bym dobrze, właściwie zrealizował Wolę Bożą. 

Na początek to działanie wystarczy, ale nie należy zatrzymywać się tylko na modlitwie. Musimy na nowo zacząć ewangelizować. Najpierw siebie, później lud wierny. Bóg pomoże wam we wszystkim, tylko Go o to poprośmy. Już zaczęła się duchowa przemiana, trzeba tylko Bogu pomóc ratować biskupów, a cała reszta pójdzie ku dobremu automatycznie. Bóg pomoże Polsce odzyskać siły, a nawróceni Rodacy podejmą właściwe, bogobojne rządy. Trzeba to odpowiednio obmodlić, prosić Aniołów o niezbędną pomoc, a tę pomoc z pewnością otrzymamy. 

Następnym krokiem, jak nam się uda w Polsce, będzie zorganizowanie modlitwy i postu za wszystkich hierarchów świata i Papieża. Złe duchy nie pozostawią tego spokojnie i będą chciały to działanie zniszczyć, ale my ich się nie bójmy, to one nas niech się boją, bo pokonamy ich siłą Różańca. 

Bóg Ojciec 26 lutego 2022r. powiedział: „… do waszych granic zbliża się realne niebezpieczeństwo, co zrobicie? Jeżeli wasz wybór ponownie oddali Wolę Bożą, to dopuszczę do was szatana, który dokona wielu zniszczeń, zginie większość biskupów, a ci którzy zostaną, dokonają tego co chcę (pełna, według Woli i Myśli Bożej Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski przez rząd, Episkopat i wszystkie stany). Czy chcecie, aby zginęło was trzydzieści milionów? Jeszcze jest czas, co wybierzecie?...”  

Czekam na odzew gorących, polskich serc. Pozostający w modlitwie za Was, mimo wszystko bezgranicznie Bogu ufający!                                                                 Piotr – Żywy Płomień.             Biała Podlaska, 4 grudnia 2023r.